17:57 14/12/2021

Đề nghị ngân hàng tăng ATM lưu động tại khu công nghiệp

Vũ Phong

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có công văn số 8751/NHNN-TT về công tác thanh toán trong thời gian quyết toán năm 2021 và Tết Nguyên đán năm 2022, nhằm đảm bảo hoạt động thanh toán diễn ra an toàn, thông suốt trong dịp Tết Nguyên đán 2022...

Theo đó, để đảm bảo hoạt động thanh toán diễn ra an toàn, thông suốt, đúng quy định, phục vụ tốt nhu cầu rút tiền mặt tại ATM, nhu cầu chuyển tiền, thanh toán trong thời gian quyết toán năm 2021 và dịp Tết Nguyên đán năm 2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước thực hiện tốt một số các công việc.

Thứ nhất, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh đảm bảo hoạt động của các hệ thống thanh toán, các dịch vụ thanh toán ổn định, an toàn và liên tục.

Thứ hai, chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch cụ thể về hoạt động ATM dịp cuối năm 2021 và Tết Nguyên đán năm 2022 (bao gồm kế hoạch tiền mặt cho ATM, tiếp quỹ ATM, nhân sự cho ATM, bảo trì, bảo dưỡng ATM ...); giám sát chặt chẽ để phát hiện và tiếp quỹ kịp thời đối với các ATM hết tiền; có biện pháp xử lý, ứng phó kịp thời các sự cố, tình huống phát sinh đảm bảo hệ thống ATM hoạt động an toàn, thông suốt (đặc biệt tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu đông dân cư có nhu cầu rút tiền mặt lớn ); hỗ trợ, giải quyết kịp thời các vướng mắc của khách hàng trong quá trình giao dịch qua ATM, ưu tiên xử lý nhanh chóng đối với các trường hợp ATM nuốt thẻ.

Có biện pháp ứng phó phù hợp đối với ATM tại các địa bàn có khả năng xảy ra hiện tượng quá tải do nhu cầu giao dịch của khách hàng tăng đột biến (khu công nghiệp, khu chế xuất...) hoặc các địa bàn không có ATM và chi nhánh ngân hàng, như: tăng cường hoạt động ATM lưu động; chủ động làm việc với các doanh nghiệp để điều chỉnh thời gian trả lương hợp lý; triển khai giải pháp thay thế ATM (chi trả tiền mặt tại bàn/quầy lưu động, chi trả qua máy POS của ngân hàng,...); chủ động cung cấp thông tin, quảng bá, hướng dẫn khách hàng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thanh toán điện tử nhằm giảm tải việc rút tiền mặt tại ATM cũng như góp phần đảm bảo an toàn sức khỏe cộng đồng trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn có thể diễn biến phức tạp...

Thứ ba, thực hiện tốt công tác phối hợp thu, chi ngân sách nhà nước vào các ngày cuối năm và hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng về quy trình, thủ tục theo quy định pháp luật, đảm bảo việc phối hợp thu, chi ngân sách nhà nước được diễn ra an toàn, thuận lợi và chính xác.

Thứ tư, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan (như tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán,...) xử lý kịp thời các yêu cầu tra soát, khiếu nại của khách hàng theo quy định.

Thứ năm, chủ động theo dõi phản ánh của dư luận, báo chí về những vấn đề phát sinh trong hoạt động thanh toán liên quan đến đơn vị mình để có biện pháp xử lý hoặc phản hồi thỏa đáng, kịp thời. Tăng cường công tác truyền thông, cảnh báo tới khách hàng trên các phương tiện truyền thông về các phương thức, thủ đoạn tội phạm, hướng dẫn khách hàng cách thức sử dụng dịch vụ, giao dịch thanh toán an toàn trong dịp cuối năm 2021 và Tết Nguyên đán năm 2022.

Thứ sáu, liên quan đến các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, dịch vụ Mobile-Money, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh đảm bảo hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán ổn định, an toàn và liên tục.

Bên cạnh đó, kiểm tra, rà soát các số liệu giao dịch phát sinh thực tế, đảm bảo chính xác, khớp đúng với số liệu trên sổ sách kế toán và số liệu báo cáo, thống kê. Thực hiện tốt công tác phối hợp thu, chi ngân sách nhà nước vào các ngày cuối năm và hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng về quy trình, thủ tục theo quy định, đảm bảo việc phối hợp thu, chi ngân sách nhà nước được diễn ra an toàn, thuận lợi và chính xác.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan (như tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán; tổ chức bù trừ, chuyển mạch giao dịch tài chính...) xử lý kịp thời các yêu cầu tra soát, khiếu nại của khách hàng theo quy định. Tăng cường công tác truyền thông, cảnh báo tới khách hàng trên các phương tiện truyền thông về các phương thức, thủ đoạn tội phạm, hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ, thực hiện giao dịch an toàn trong dịp cuối năm 2021 và Tết Nguyên đán năm 2022.

Đặc biệt, các tổ chức cung ứng dịch vụ Mobile - Money ưu tiên triển khai dịch vụ Mobile - Money tại các địa bàn nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của Việt Nam, các địa bàn không có ATM và chi nhánh ngân hàng.

Thứ bảy, riêng đối với Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu kiểm tra các phương án dự phòng, theo dõi, giám sát chặt chẽ, kịp thời xử lý các sai sót, sự cố đảm bảo hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện từ hoạt động ổn định, an toàn, liên tục, đáp ứng nhu cầu giao dịch tăng cao đột biến trong dịp cuối năm 2021 và Tết Nguyên đán năm 2022. Phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng thành viên, các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán xử lý và phản hồi kịp thời các yêu cầu tra soát, khiếu nại của khách hàng theo quy định...

Tổ chức triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn theo Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ Ngân hàng Chi nhánh chi nhánh tỉnh, thành phố; Cục Công nghệ thông tin; Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước; Vụ Tài chính - Kế toán; Vụ Thanh toán để phối hợp xử lý.