18:54 13/04/2021

Đề xuất chế độ cho 4 nhóm đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

Nhật Dương

Các nhóm đối tượng thuộc diện bảo vệ khẩn cấp gồm: nạn nhân của bạo lực gia đình; nạn nhân bị buôn bán; nhóm trẻ em, người lang thang

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Tại dự thảo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất quy định chế độ đối với các đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp thuộc diện nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tạm thời tại cộng đồng trong nghị định số 20/2021/NĐ-CP.

Các đối tượng này bao gồm: nhóm trẻ em có cả cha và mẹ bị chết, mất tích theo quy định của pháp luật mà không có người thân thích chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc người thân thích không có khả năng chăm sóc, nuôi dưỡng.

Nhóm nạn nhân của bạo lực gia đình; nạn nhân bị xâm hại tình dục, thân thể; nạn nhân bị buôn bán; nạn nhân bị cưỡng bức lao động cần được bảo vệ khẩn cấp trong thời gian chờ đưa về nơi cư trú hoặc đưa vào cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội.

Nhóm trẻ em, người lang thang xin ăn trong thời gian chờ đưa về nơi cư trú hoặc đưa vào cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội.

Nhóm đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất chế độ tiền ăn dành cho các nhóm đối tượng trên với mức 60.000 đồng/người/ngày.

Đối với chi phí trong trường hợp phải điều trị tại cơ sở khám, chữa bệnh mà không có thẻ bảo hiểm y tế thì trẻ em dưới 6 tuổi; người thuộc hộ nghèo, cận nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người hưởng chính sách của pháp luật về ưu đãi người có công sẽ được hỗ trợ chi phí khám bệnh, chữa bệnh bằng mức Quỹ Bảo hiểm y tế.

Đối với đối tượng không thuộc diện quy định trên mà không còn thân nhân thì được hỗ trợ chi phí khám bệnh, chữa bệnh bằng mức Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả cho đối tượng thuộc hộ nghèo.

Dự thảo cũng đề xuất, với chi phí đưa đối tượng về nơi cư trú hoặc đến cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội thì mức chi theo giá phương tiện công cộng phổ thông áp dụng tại địa phương.

Trường hợp sử dụng phương tiện của cơ quan, đơn vị, chi phí tính theo số km và tiêu hao nhiên liệu thực tế. Còn với trường hợp thuê xe bên ngoài thì giá thuê xe theo hợp đồng, chứng từ, hóa đơn thực tế và phù hợp với giá trên địa bàn cùng thời điểm.