09:24 27/09/2007

Đến 2010 sẽ “quản” hết thuê bao di động trả trước

Thành Nam

Kế hoạch triển khai quản lý thuê bao di động trả trước sẽ được chia làm 3 giai đoạn và kết thúc vào 31/3/2010

Bộ Thông tin và Truyền thông quy định, các doanh nghiệp viễn thông di động phải thực hiện kế hoạch và báo cáo định kỳ 6 tháng, đột xuất theo yêu cầu của Bộ.
Bộ Thông tin và Truyền thông quy định, các doanh nghiệp viễn thông di động phải thực hiện kế hoạch và báo cáo định kỳ 6 tháng, đột xuất theo yêu cầu của Bộ.
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Nam Thắng vừa ký văn bản số 459/BTTTT-VT ngày 25/9 về kế hoạch triển khai quản lý thuê bao di động trả trước theo Quyết định số 03/2007.

Văn bản gửi Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT), mạng VinaPhone, MobiFone, Viettel, EVN Telecom, SPT và Hanoi Telecom. Theo đó, kế hoạch triển khai quản lý thuê bao di động trả trước theo Quyết định số 03/2007 mới đây được chia làm 3 giai đoạn và kết thúc vào 31/3/2010.

Theo đó, giai đoạn 1 là giai đoạn để các nhà cung cấp chuẩn bị, thời gian thực hiện đến hết 31/12/2007.

Trong khi đó, giai đoạn 2 là giai đoạn triển khai chính thức thực hiện từ 1/1/20008 đến 31/12/2009 với nội dung: nhà cung cấp dịch vụ chính thức triển khai Quyết định số 03/2007 đối với các thuê bao di động trả trước, và thực hiện theo 2 bước sau: Bước 1 trong thời gian 3 tháng (từ 1/1/08 đến 31/03/08), bước 2 trong thời gian 21 tháng (từ 1/4/08 đến 31/12/09).

Giai đoạn 3, thời gian từ ngày 1/1/2010 đến hết 31/3/2010, nhà cung cấp chấm dứt việc đăng ký lại của các thuê bao đang sử dụng trên mạng. Mọi thuê bao đang sử dụng không đăng ký sau thời điểm 01/01/2010 sẽ chấm dứt hoạt động theo Quyết định đã ban hành.

Bộ cũng quy định, các doanh nghiệp phải thực hiện kế hoạch này và báo cáo định kỳ 6 tháng, đột xuất theo yêu cầu của Bộ.