07:46 22/11/2012

Đến lượt VSSC phải chuyển giao tài khoản nhà đầu tư

Nhật Nam

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sao Việt (VSSC) chuyển giao tài khoản của nhà đầu tư cho Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS)

VSSC ngừng mở tài khoản giao dịch và ký kết hợp đồng mới với nhà đầu tư kể từ ngày 23/11/2012.
VSSC ngừng mở tài khoản giao dịch và ký kết hợp đồng mới với nhà đầu tư kể từ ngày 23/11/2012.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sao Việt (VSSC) vừa có thông báo chấm dứt tư cách thành viên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Thông báo trên được đưa ra sau khi VSSC đã tiến hành đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 17/11 vừa qua.

Theo đó, VSSC ký thỏa thuận chuyển giao tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư với Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS); ngừng mở tài khoản giao dịch và ký kết hợp đồng mới với nhà đầu tư kể từ ngày 23/11/2012.

Tại đại hội đồng cổ đông ngày 17/11 vừa qua, công ty này cũng đã thông qua phương án tái cấu trúc hoạt động, rút nghiệp vụ kinh doanh môi giới chứng khoán và lưu ký chứng khoán.

Ngày 20/11, VSSC có thông báo về sở hữu của cổ đông lớn. Theo đó, bà Nguyễn Thị Mai đã mua 728.512 cổ phần của VSSC, tỷ lệ sở hữu sau khi giao dịch là 5,4%.

VSSC đi vào hoạt động từ 9/4/2007 với vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng. Công ty này đã thực hiện tăng vốn điều lệ hai lần trong năm 2007; hiện vốn điều lệ là 135 tỷ đồng.