09:10 15/04/2022

Diễn đàn chuyển đổi số Việt Nam sẽ tổ chức ở quy mô khu vực

Đỗ Phong -

Diễn đàn chuyển đổi số Việt Nam năm 2022 sẽ được mở rộng quy mô khu vực nhằm tập hợp được nhiều nhất các nguồn lực có thể từ khối nhà nước, khối tư nhân đến khối các tổ chức quốc tế, từ doanh nhân, đội ngũ công nghệ thông tin đến các chuyên gia, từ kinh nghiệm đến nguồn lực tài chính để tăng tốc chuyển đổi số…

Diễn đàn Cấp cao Chuyển đổi số Việt Nam- Châu Á 2022 (Vietnam- ASIA DX Summit 2022) lần đầu tiên được tổ chức ở quy mô khu vực.
Diễn đàn Cấp cao Chuyển đổi số Việt Nam- Châu Á 2022 (Vietnam- ASIA DX Summit 2022) lần đầu tiên được tổ chức ở quy mô khu vực.

Ngày 14/4/2022, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) cho biết, Diễn đàn Cấp cao Chuyển đổi số Việt Nam- Châu Á 2022 (Vietnam- ASIA DX Summit 2022) với chủ đề “Hợp lực Chuyển đổi số” sẽ diễn ra vào 2 ngày 24 và 25/5 tại Hà Nội.

Diễn đàn do VINASA phối hợp cùng Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức năm nay sẽ được mở rộng quy mô khu vực với dự kiến có các phiên chuyên đề chuyên sâu của tổ chức doanh nghiệp từ các nước trong khu vực như: Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan- Trung Quốc và Nhật Bản…

Thông tin về những điểm nhấn khác biệt của diễn đàn năm nay, đại diện VINASA cho biết, năm 2022, Diễn đàn sẽ lần đầu tiên được tổ chức ở quy mô khu vực với 5 hoạt động, 22 phiên hội thảo, dự kiến thu hút 3.000 đại biểu khách mời tham dự trực tiếp và trên 10.000 đại biểu theo dõi trực tuyến.

 
Ngoài đưa những kinh nghiệm chuyển đổi số quốc tế đến với các cơ quan tổ chức Việt Nam, diễn đàn mong muốn thúc đẩy kết nối hợp tác phát triển giữa các doanh nghiệp công nghệ số trong nước và quốc tế.

Các chuyên gia sẽ giới thiệu kinh nghiệm, giải pháp chuyển đổi số từ các tổ chức, doanh nghiệp của các nền kinh tế đã có những thành tự chuyển đổi số nhất định như: Đài Loan- Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc… Ngoài đưa những kinh nghiệm chuyển đổi số quốc tế đến với các cơ quan tổ chức Việt Nam, diễn đàn mong muốn thúc đẩy kết nối hợp tác phát triển giữa các doanh nghiệp công nghệ số trong nước và quốc tế. 

Về đào tạo phổ biến Chuyển đổi số, một trong những nhiệm vụ trong tâm của Ủy ban Chuyển đổi Số Quốc gia năm 2022 là phổ biến nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, và phổ cập chuyển đổi số trong doanh nghiệp đặc biệt là SMEs và sản xuất. Trong năm 2021, VINASA đã hoàn thiện Khung hướng dẫn Chuyển đổi cho các doanh nghiệp SMEs thuộc 26 ngành, và cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp.

Hiện tại, VINASA đã và đang hợp tác với các địa phương để đào tạo, phổ biến các Bộ Khung hướng dẫn này. Tại Diễn đàn 2022, VINASA sẽ tổ chức  3 chương trình đào tạo: Chuyển đổi số doanh nghiệp SMEs; Chuyển đổi số cho doanh nghiệp sản xuất và Chương trình nâng cao nhận thức chuyển đổi số cho lãnh đạo doanh nghiệp, tổ chức.

Về phát triển doanh nghiệp số, ngoài 3 trụ cột chuyển đổi số quốc gia (Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số), lần đầu tiên diễn đàn sẽ thêm 1 chuyên đề lớn phát triển doanh nghiệp số với 5 phiên chuyên sâu về: Nền tảng Cloud và hạ tầng dữ liệu cho doanh nghiệp số; Nguồn nhân lực cho doanh nghiệp số; Phát triển Startup số và Chuyển đổi số doanh nghiệp SMEs; Chuyển đổi số doanh nghiệp sản xuất. Theo các chuyên gia, việc thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp số sẽ tạo ra lực lượng tiên phong, các điển hình dẫn dắt sẽ giúp tăng tốc tiến trình chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch VINASA kỳ vọng qua Diễn đàn sẽ tập hợp được nhiều nhất các nguồn lực có thể từ khối nhà nước, khối tư nhân đến khối các tổ chức quốc tế, từ doanh nhân, đội ngũ công nghệ đến các chuyên gia, từ kinh nghiệm đến nguồn lực tài chính để tăng tốc chuyển đổi số. Theo ông Khoa, các nguồn lực và đặc biệt là các doanh nghiệp công nghệ số cần hợp tác, liên kết cùng nhau, phân định rõ vai trò để tạo ra những hệ sinh thái số hoàn chỉnh, phù hợp với các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam.

Được biết, VINASA vừa thành lập 2 ủy ban chuyên trách để thực hiện nhiệm vụ chiến lược này trong giai đoạn 2022- 2025 gồm: Ủy ban Phát triển Chính phủ số, và Ủy ban Chuyển đổi số cho doanh nghiệp.