00:08 22/09/2021

Điều tra chống lẩn tránh phòng vệ thương mại đối với đường mía Thái Lan

Huyền Vy -

Lượng nhập khẩu đường được khai báo có xuất xứ từ 5 nước ASEAN gồm: Lào, Campuchia, Indonesia, Malaysia và Myanmar trong giai đoạn sau khi Việt Nam khởi xướng điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp với đường mía Thái Lan (10/2020 - 6/2021) đã tăng mạnh so với giai đoạn 9 tháng trước đó...

Đường mía nhập khẩu gây khó khăn cho ngành sản xuất trong nước.
Đường mía nhập khẩu gây khó khăn cho ngành sản xuất trong nước.

Chiều muộn 21/09/2021, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2171/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại (gồm chống bán phá giá, chống trợ cấp) đối với sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan bị cáo buộc lẩn tránh thông qua 5 nước ASEAN gồm: Lào, Campuchia, Indonesia, Malaysia và Myanmar trên cơ sở hồ sơ yêu cầu của đại diện ngành sản xuất trong nước và Hiệp hội Mía Đường Việt Nam.

Trước đó, ngày 9/2/2021, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 477/QĐ-BCT áp dụng thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp tạm thời với sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan.

Theo đó, mức thuế chống bán phá giá tạm thời áp dụng cho sản phẩm đường đã tinh luyện và các loại đường mía khác không phải là đường thô thuộc các mã HS: 1701.99.10; 1701.99.90; 1701.91.00; 1702.90.91 là 44,23% và mức thuế chống trợ cấp tạm thời là 4,62%.

Đối với đường thô thuộc các mã HS: 1701.13.00; 1701.14.00 mức thuế chống bán phá giá tạm thời là 29,23% và mức thuế chống trợ cấp tạm thời là 4,65%.

 
Mức thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp chính thức đối với đường mía của Thái Lan theo Quyết định số 1578/QĐ-BCT là 42,99% và 4,65%

Ngày 15/6/2021, Bộ Công Thương tiếp tục ban hành Quyết định số 1578/QĐ-BCT áp dụng biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp chính thức đối với một số sản phẩm đường mía nhập khẩu vào Việt Nam có xuất xứ từ Thái Lan.

Các sản phẩm bị áp dụng thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp chính thức được phân loại theo mã HS: 1701.13.00; 1701.14.00; 1701.91.00; 1701.99.10; 1701.99.90; và 1702.90.91. Cụ thể, mức thuế chống bán phá giá là 42,99% và mức thuế chống trợ cấp là 4,65%.

Theo số liệu nhập khẩu của cơ quan hải quan, lượng nhập khẩu đường được khai báo có xuất xứ từ 5 nước ASEAN là Lào, Campuchia, Indonesia, Malaysia và Myanmar trong giai đoạn sau khi Việt Nam khởi xướng điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp với đường mía Thái Lan (10/2020 - 6/2021) đã tăng mạnh so với giai đoạn 9 tháng trước đó.

Ngay khi phát hiện hiện tượng này, Cục Phòng vệ thương mại và các đơn vị liên quan thuộc Bộ Công Thương đã chủ động tham vấn, hỗ trợ Hiệp hội Mía đường Việt Nam cũng như ngành sản xuất đường mía trong nước thu thập thông tin, số liệu, xây dựng Hồ sơ yêu cầu điều tra chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại với sản phẩm đường mía.

 
Lượng nhập khẩu đường từ 5 nước là Lào, Campuchia, Indonesia, Malaysia và Myanmar vào Việt Nam tăng từ 107.600 tấn lên 527.200 tấn. Trong khi đó, lượng nhập khẩu đường có xuất xứ từ Thái Lan vào Việt Nam đã giảm gần 38%, từ 955.500 tấn xuống còn 595.000 tấn.

Hồ sơ của ngành sản xuất trong nước đã cung cấp một số thông tin, bằng chứng cho thấy có dấu hiệu về việc lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại qua 5 nước ASEAN nói trên, đặc biệt là lượng nhập khẩu gia tăng đột biến từ 5 nước ASEAN.

Theo quy định pháp luật, sau khi khởi xướng điều tra, Bộ Công Thương sẽ gửi bản câu hỏi điều tra cho các bên liên quan để thu thập thông tin nhằm phân tích, đánh giá, làm rõ các nội dung cáo buộc cũng như điều tra các hành vi lẩn tránh biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp.

Đồng thời sẽ thực hiện việc thẩm tra, xác minh các thông tin do các bên liên quan cung cấp trước khi hoàn thành kết luận điều tra chính thức về vụ việc.

Bộ Công Thương khuyến nghị tất cả các tổ chức, cá nhân đang xuất nhập khẩu, phân phối, kinh doanh, sử dụng hàng hóa bị điều tra đăng ký làm bên liên quan, cung cấp các thông tin cần thiết tới Bộ Công Thương và theo dõi để đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của mình.