20:55 24/10/2019

DIG sẽ bàn chuyện nhận sáp nhập DCD tỷ lệ 1:1

Quỳnh Nguyễn

Ngày 8/11/2019 tới, Hội đồng quản trị của DIG sẽ trình Đại hội đồng cổ đông của DIG tại phiên họp bất thường phương án nhận sáp nhập Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại DIC

Vũng Tàu Cap Saint Jacques là một trong những khách sạn của DCD.
Vũng Tàu Cap Saint Jacques là một trong những khách sạn của DCD.

Tổng công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng (DIC Corp, HOSE: DIG) dự kiến sẽ phát hành 3.548.950 cổ phần để đổi lấy số cổ phần tương ứng của các cổ đông còn lại trong Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại DIC (UpCom: DCD), tỷ lệ hoán đổi 1:1.

Ngày 8/11/2019 tới đây, DIC Corp sẽ tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 để trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án nhận sáp nhập  DCD, phương án phát hành thêm cổ phiếu DIG để hoán đổi cổ phiếu DCD và các vấn đề liên quan.

Theo đó, DIG đã sở hữu 68,58% vốn điều lệ của DCD và DIG sẽ phát hành thêm 3.548.950 cổ phiếu DIG để hoán đổi lấy toàn bộ số lượng cổ phiếu DCD đang lưu hành mà DIG chưa sở hữu (3.548.950  cổ phần), tương đương 31,42% vốn điều lệ của DCD cho các cổ đông còn lại. Điều này đồng nghĩa tỷ lệ hoán đổi là 1:1.

Sau khi hoàn tất hoán đổi cổ phiếu, DIG sẽ sở hữu 100% DCD và chuyển đổi DCD thành chi nhánh của DIG. DIG vẫn tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh của mình một cách bình thường như trước khi sáp nhập. Thời gian thực hiện hoán đổi trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn phát hành (nếu có) kể từ ngày DIG được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp phép.

Được biết, DCD là công ty được thành lập năm 1990, tiền thân là Nhà nghỉ của Bộ Xây dựng tại Tp. Vũng Tàu. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Nhà nghỉ Bộ Xây dựng được lần lượt đổi tên thành khách sạn Thùy Vân, khách sạn Vũng Tàu Cap Saint Jacques. Đến năm 2003, Bộ Xây dựng ra quyết định thành lập DCD (100% vốn nhà nước) trên cơ sở tổ chức lại Khách sạn Vũng Tàu, Xí nghiệp Kinh doanh dịch vụ Du lịch và Khách sạn Thủy Tiên.

Năm 2006, DCD tiến hành đầu tư mới và đưa vào hoạt động khách sạn DIC Star với 88 phòng ngủ tiêu chuẩn 4 sao nằm trong khuôn viên đất của khách sạn Vũng Tàu Cap Saint Jacques.

Hiện DCD có vốn điều lệ gần 113 tỷ đồng, 2 cổ đông lớn gồm DIG (nắm giữ 68,58%) và Công ty TNHH MTV Thương mại Sabeco (7,09%). Tổng tài sản đến cuối tháng 6/2019 là 160 tỷ đồng.