09:03 31/10/2018

Đỗ lỗi cho người khác, Bộ trưởng Nhạ được đề nghị rút kinh nghiệm

Hà Vũ

Đại biểu chất vấn về vai trò người đứng đầu nhưng khi trả lời thì Bộ trưởng không nhận trách nhiệm mà lại chuyển cho cá nhân khác

Đại biểu Phạm Thị Minh Hiền (Phú Yên) chất vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo
Đại biểu Phạm Thị Minh Hiền (Phú Yên) chất vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo

Cá nhân người soạn thảo nội dung nói trên năng lực hạn chế, ý thức trách nhiệm kém, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo trả lời chất vấn liên quan đến vấn đề đang khiến dư luận phản ánh gay gắt về quy định sinh viên sư phạm"hoạt động mại dâm đến lần thứ 4 thì bị đuổi học".

Cuối phiên họp chiều 30/10, đại biểu Phạm Thị Minh Hiền (Phú Yên) đặt vấn đề: dự thảo thông tư ban hành quy chế công tác học sinh, sinh viên mà Bộ Giáo dục và đào tạo đang cho lấy ý kiến rộng rãi, trong đó có quy định xử lý học sinh, sinh viên bán dâm. Dù là dự thảo nhưng có nội dung gây phản cảm, thiếu cơ sở và đi ngược lại mục tiêu giáo dục, đó là truyền thụ nhân cách. Và nhiều cử tri đã bày tỏ sự lo lắng nghi ngờ về năng lực, tâm lực, uy lực của bộ máy quản lý giáo dục hiện nay.

"Xin Bộ trưởng cho biết trách nhiệm quản lý của mình về vấn đề này, vai trò nêu gương của người đứng đầu ngành khi Bộ trưởng thường xuyên đưa ra quan điểm sửa sai, xử lý nghiêm, kiên quyết xử lý nghiêm, rút kinh nghiệm rồi lại tiếp tục sai. Giải pháp nào để giữ vững sự tôn nghiêm của quản lý giáo dục hiện nay", đại biểu Hiền chất vấn.

Trả lời chất vấn trên vào sáng 31/10, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói, quy định trong các thông tư là rất nhiều, Bộ đang rà soát từ nhiều năm gần đây thì thấy có quy định về vấn đề xử lý sinh viên bán dâm. Theo Bộ trưởng thì nội dung này được quy định từ 2007, đến đầu năm 2016 lại có thông tư, qua rà soát thì nội dung này phải bỏ. Cá nhân người soạn thảo nội dung nói trên được Bộ trưởng khẳng định là năng lực hạn chế, ý thức trách nhiệm kém. Khi nhận được thông tin Bộ trưởng đã xử lý ngay và quan điểm là không cẩn đưa nội dung đó vào thông tư nữa vì đây là phạm vi xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Bộ trưởng rút kinh nghiệm, vấn đề như thế đã đưa rộng rãi trên mạng xã hội. Lưu ý quy định nào gây phản cảm gây bức xúc xã hội phải sửa ngay, Chủ tịch Quốc hội không chỉ đề nghị Bộ trưởng chú ý chỉ đạo khắc phục trong nội bộ ngành mà còn đề nghị các phương tiện thông tin đại chúng đừng bàn thêm việc này nữa.

Về chất vấn thứ hai của đại biểu Hiền liên quan đến lấy ý kiến học sinh trong quá trình soạn thảo Luật Giáo dục (sửa đổi), Bộ trưởng cho biết Bộ đã làm nhưng tới đây sẽ làm thực chất hơn.

Bộ đã đề nghị các sớ giáo dục và đào tạo xin ý kiến thày cô, học sinh và cha mẹ học sinh,, với học sinh phổ thông rất cần được lấy ý kiến, tuy học sinh không trực tiếp quyết định vấn đề lớn nhưng Bộ phải lắng nghe, Bộ trưởng nói.

Dùng quyền tranh luận, đại biểu Hiền nói, ngoài đại biểu Quốc hội thì bà còn là phụ huynh học sinh và bản thân bà rất lo ngại về  năng lượng tiêu cực mà Bộ Giáo dục và đào tạo mang đến cho xã hội.

Bà Hiền cũng nói rõ là trong chất vấn bà đã chất vấn về vai trò người đứng đầu nhưng khi trả lời thì Bộ trưởng không nhận trách nhiệm là lại chuyển cho cá nhân khác.

Chỉ khi nào Bộ trưởng nhận trách nhiệm người đứng đầu và thấy năng lực của bộ máy hạn chế thì mới có giải pháp lấy lại sự tôn nghiêm của quản lý giáo dục. Tôi mong Bộ trưởng nhìn thẳng không tránh né để có giải pháp, đại biểu Hiền nói.

Bộ trưởng cần rút kinh nghiệm, ban nãy trả lời đổ cho cán bộ thiếu năng lực của ngành chứ chưa thấy trách nhiệm của người đứng đầu, Bộ trưởng rút kinh nghiệm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói thêm.