17:51 24/07/2015

“Đọ” lương nhân viên bán hàng các hãng công nghệ lớn

Diệp Vũ

10 hãng công nghệ trả thù lao cao nhất cho nhân viên bán hàng theo số liệu của trang Glassdoor, Business Insider giới thiệu