Doanh nghiệp-Doanh nhân "hiến kế"

GS TS Nguyễn Mại: Rất cần khung pháp lý hỗ trợ tập đoàn kinh tế

Nhật Dương

"Chúng ta đã có Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, nên rất cần có khung pháp lý hỗ trợ tập đoàn kinh tế"...

Doanh nghiệp tư nhân muốn tham gia lĩnh vực Nhà nước độc quyền

Dương Nhật

"Doanh nghiệp tư nhân có đủ kinh nghiệm, nguồn lực dồi dào để vận hành và phát triển các dự án lớn trong lĩnh vực Nhà nước độc quyền như đường sắt, hàng không"...