10:49 26/01/2016

Doanh thu Bảo hiểm VietinBank tăng mạnh

Hương Giang

Các chỉ tiêu hoạt động 2015 của Bảo hiểm VietinBank tăng mạnh, nhất là về doanh thu

Dự kiến trong năm 2016, VBI sẽ nghiên cứu, chuẩn bị triển khai chuyển đổi mô hình theo hướng cổ phần hóa.
Dự kiến trong năm 2016, VBI sẽ nghiên cứu, chuẩn bị triển khai chuyển đổi mô hình theo hướng cổ phần hóa.
Công ty Bảo hiểm VietinBank (VBI) vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2015 và định hướng 2016.

Báo cáo tại hội nghị trên cho biết, năm 2015, các chỉ tiêu của VBI đều tăng trưởng mạnh.

Cụ thể, tổng tài sản VBI tính dến 31/12/2015 đã đạt 1.115 tỷ đồng, tăng 23,5% so với năm 2014; doanh thu đạt 550 tỷ đồng, tăng trưởng 77%, trong đó doanh thu bảo hiểm gốc đạt 488 tỷ đồng, tăng trưởng 85% và doanh thu nhận tái bảo hiểm đạt 62 tỷ đồng, tăng trưởng 34%.

Lợi nhuận năm 2015 của VBI đạt 68,7 tỷ đồng, tăng 8,7% so với năm 2014; tổng quỹ dự phòng nghiệp vụ đạt 237 tỷ đồng tăng 73% so với năm 2014.

Trong năm 2016, VBI đặt mục tiêu tiếp tục tăng trưởng khá cao ở các chỉ tiêu kinh doanh chính, như tổng tài sản tăng 10%, tổng doanh thu tăng 50%, lợi nhuận tăng 10% so với năm 2015.

Cũng trong năm 2016, công ty bảo hiểm này đã lên kế hoạch mở rộng mạng lưới kinh doanh, thành lập thêm từ 3-5 chi nhánh mới.

Với chiến lược xây dựng doanh nghiệp phát triển nhanh và bền vững, trong năm 2016, tại hội nghị, ban lãnh đạo VBI định hướng sẽ tiếp tục tạo ra những bước đột phá trong việc cung cấp sản phẩm dịch vụ bảo hiểm, tài chính trọn gói, linh hoạt, hoàn thành mục tiêu chiến lược chuyển đổi mô hình nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, mang lại giá trị gia tăng cho khách hàng, hướng tới mục tiêu dẫn đầu phân khúc bán lẻ trên thị trường bảo hiểm Việt Nam.

Bà Nguyễn Hồng Vân, Chủ tịch VBI, cho biết: “Để tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh và năng lực điều hành, VBI sẽ tiếp tục đổi mới công tác quản trị, phát triển các hoạt động dịch vụ và hệ thống sản phẩm mới đa dạng, cải tiến mạnh mẽ hệ thống công nghệ hiện đại, hệ thống dịch vụ sau bán hàng”.

Đáng chú ý, theo bà Vân, dự kiến trong năm 2016, VBI sẽ nghiên cứu, chuẩn bị triển khai chuyển đổi mô hình theo hướng cổ phần hóa.