09:48 12/12/2010

Đơn giản hóa 40 thủ tục hành chính của Bộ Ngoại giao

Trong số 40 phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính của Bộ Ngoại giao được thông qua có rất nhiều thủ tục liên quan đến hộ chiếu

Đơn giản hóa nhiều thủ tục liên quan đến hộ chiếu.
Đơn giản hóa nhiều thủ tục liên quan đến hộ chiếu.
Ngày 10/12, Chính phủ đã ra Nghị quyết 50/NQ-CP chính thức đơn giản hóa 40 thủ tục hành chính của Bộ Ngoại giao.

Trong số 40 phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính của Bộ Ngoại giao được thông qua có rất nhiều thủ tục liên quan đến hộ chiếu như cấp hộ chiếu ngoại giao tại các cơ quan ở trong nước; cấp lại hộ chiếu ngoại giao do làm hỏng, mất; cấp hộ chiếu công vụ tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Bên cạnh đó, còn có những thủ tục khác như cấp giấy xác nhận người gốc Việt Nam tại Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài; cấp giấy thông hành tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài...

Theo đó, một trong số những thủ tục được đơn giản hóa tối đa, bỏ bớt nhiều quy định phiền hà là thủ tục cấp hộ chiếu ngoại giao tại các cơ quan ở trong nước.

Theo quy định mới, thời gian giải quyết đối với hồ sơ đã được chấp thuận khi khai báo trực tuyến qua internet là 1 ngày (có thể lấy trong ngày) hoặc từ 1 đến 5 ngày làm việc đối với đoàn có số lượng từ 50 người trở lên.

Còn đối với hồ sơ thông thường nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện thì thời hạn giải quyết vẫn là không quá 5 ngày làm việc (giữ nguyên).

Mẫu tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ hiện nay cũng sẽ được thay thế bằng một mẫu mới, trong đó bỏ các mục: nghề nghiệp, mục đích chuyến đi, số thứ tự, dự định xuất cảnh ngày, thời gian làm việc ở nước ngoài, số quyết định, họ tên người ký văn bản.

Hơn nữa, trong thủ tục này cũng được bỏ quy định xác nhận của công an phường, xã nơi cư trú trên tờ khai của người đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ (đối với trẻ em đi theo hoặc người ngoài biên chế). Cơ quan quản lý hồ sơ của cán bộ cho phép vợ hoặc chồng, con được đi thăm, đi theo sẽ xác nhận luôn vào tờ khai.

Trong nội dung đơn giản hóa thủ tục cấp hộ chiếu ngoại giao tại các cơ quan trong nước, Chính phủ cũng thống nhất việc cần bổ sung quy định về việc hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ phải xuất trình là hộ chiếu đã được cấp trong thời hạn 8 năm (hộ chiếu có giá trị 5 năm và được gia hạn 3 năm).

Để thực thi các phương án đơn giản hóa của 40 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Ngoại giao, Chính phủ yêu cầu Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành có liên quan phải có trách nhiệm xây dựng văn bản để sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các thủ tục hành chính theo đúng phương án đơn giản hóa đã được Chính phủ thông qua. Và bằng cách này, các thủ tục hành chính sẽ sớm đi vào cuộc sống, phục vụ lợi ích thiết thực của nhân dân.

Thu Nga (Chinhphu.vn)