Động lực tăng trưởng kinh tế miền Trung

Nhà đầu tư cam kết rót 36.000 tỷ đồng vào Bình Định

TRANG LINH

Nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đã tìm đến Bình Định như là một mảnh đất màu mỡ để rót vốn đầu tư...

“14 tỉnh miền Trung với vai trò là chiếc đòn gánh của đất nước”

Bạch Huệ

14 tỉnh miền Trung với vai trò là chiếc đòn gánh của đất nước, mở ra xa lộ hành lang Đông Tây kết nối với các vùng kinh tế lớn của thế giới...