15:50 07/04/2009

DPM và KHA trả cổ tức 5% bằng tiền

N.Anh

DPM và KHA vừa thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức 5%/mệnh giá - 500 đồng/cổ phiếu

Nhà máy đạm Phú Mỹ trực thuộc Tổng công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí.
Nhà máy đạm Phú Mỹ trực thuộc Tổng công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo, 14/4/2009 và 16/4/2009 là ngày giao dịch không hưởng quyền lần lượt của Tổng công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí (DPM-HOSE) và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội (KHA-HOSE) để trả cổ tức năm 2008.

Theo đó, ngày 16/4/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để DPM trả cổ tức đợt cuối năm 2008 với tỷ lệ chi trả 5%/mệnh giá - 500 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện từ ngày 28/4/2009.

Thủ tục và địa điểm nhận cổ tức: Đối với cổ đông đã lưu ký sẽ nhận cổ tức tại công ty chứng khoán nơi mở tài khoản.

Đối với cổ đông chưa lưu ký sẽ nhận cổ tức trong thời gian từ ngày 28/4/2009 đến ngày 28/6/2009 tại Ban Tài chính Kế toán & Kiểm toán – Tổng công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí - lầu 5, tòa nhà Gemadept, số 2bis, 4, 6  Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.HCM.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Chi nhánh tại Tp.HCM tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán DPM vào những ngày 15, 16 và 17/4/2009.

Trước đó, đại hội đồng cổ đông DPM đã thông qua các chỉ tiêu tài chính năm 2009 với tổng doanh thu đạt 5.815 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 990 tỷ đồng; chia cổ tức 13%.
 
Trong khi đó, ngày 20/4/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để KHA trả cổ tức đợt 3/2008 với tỷ lệ chi trả cổ tức 5%/mệnh giá - 500 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện từ ngày 15/5/2009.

Địa điểm thanh toán cổ tức: Đối với cổ đông đã lưu ký sẽ nhận cổ tức tại nơi mở tài khoản lưu ký. Đối với cổ đông chưa lưu ký sẽ nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội.

Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán KHA vào những ngày 17, 20 và 21/4/2009.

Trước đó, đại hội đồng cổ đông của KHA đã  thông qua kế hoạch năm 2009 với tổng doanh thu đạt 230 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 60 tỷ đồng; trả cổ tức từ 15-20%.

Bên cạnh đó, đại hội đồng cổ đông của KHA đã phê chuẩn kết quả phát hành 6.537.235 cổ phần mới tăng vốn điều lệ công ty và 1.045.442 cổ phần thưởng trong năm 2007 nâng tổng số vốn điều lệ công ty trong năm 2009 là 141.203.090.000 đồng.

Đồng thời giao Tổng giám đốc công ty tiếp tục hoàn chỉnh thủ tục ghi tăng vốn điều lệ công ty trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty tại Sở kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM.