08:48 23/08/2017

Du thuyền "đính kèm" phi thuyền đầu tiên trên thế giới

Hoài Thu

Điểm đặc biệt của du thuyền "Dare to Dream" là nó "đính kèm" một phi thuyền dài 100m ở bên trên

<span style="font-size: 13.3333px;">Phi thuyền bên trên được gắn vào và cấp năng lượng bởi "tàu mẹ" dài 140m bên dưới.</span>
<span style="font-size: 13.3333px;">Phi thuyền bên trên được gắn vào và cấp năng lượng bởi "tàu mẹ" dài 140m bên dưới.</span>