09:57 09/11/2007

Dự trữ ngoại tệ của Nhật Bản tăng kỷ lục

Hoài Hương

Dự trữ ngoại tệ của Nhật Bản trong tháng 10/2007 đã tăng lên mức kỷ lục 954,48 tỷ USD và là tháng tăng thứ 5 liên tiếp

Theo Kyodo ngày 8/11, dự trữ ngoại tệ của Nhật Bản trong tháng 10/2007 đã tăng lên mức kỷ lục 954,48 tỷ USD và là tháng tăng thứ 5 liên tiếp.

Dự trữ ngoại tệ của Nhật Bản chủ yếu gồm chứng khoán, tiền mặt của các nước khác, lượng tiền dự trữ trong IMF, vàng và quyền rút vốn đặc biệt IMF.

Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết, lượng ngoại tệ của nước có dự trữ đứng thứ hai thế giới, sau Trung Quốc, đã tăng 8,88 tỷ USD và phá vỡ mức kỷ lục 945,60 tỷ USD trong tháng 9/07.

Theo các số liệu của Bộ Tài chính, tính đến cuối tháng 10/2007, số chứng khoán nước ngoài mà Nhật Bản nắm giữ trị giá tới 804,84 tỷ USD, tăng so với 797,04 tỷ USD trong tháng trước đó, song dự trữ ngoại tệ lại giảm từ 125,50 tỷ USD xuống 125,42 tỷ USD.

Trong tháng 10/2007, lượng vàng Nhật Bản nắm giữ trị giá 19,42 tỷ USD, so với 18,28 tỷ USD trong tháng trước đó. Lượng tiền dự trữ trong Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) của Nhật Bản đã giảm từ 1,47 tỷ USD xuống 1,45 tỷ USD, quyền rút vốn đặc biệt IMF tăng từ 2,96 tỷ USD lên 2,99 tỷ USD. Các tài sản dự trữ khác trị giá 363 triệu USD.