09:19 12/03/2007

Đua nhau thế chấp nhà để chơi chứng khoán

Hải Bằng

Lượng người mở tài khoản để mua bán chứng khoán tăng vọt, không ít người cho biết vừa thế chấp nhà đất

Trong tháng 1/2007, Trung tâm Thông tin tài nguyên môi trường và đăng ký nhà đất Tp.HCM đã thụ lý 2.190 hồ sơ thế chấp, bảo lãnh nhà đất, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Một số công ty chứng khoán ở Tp.HCM cho biết, trong 2 tháng đầu năm mới, số lượng người mở tài khoản để mua bán chứng khoán tăng vọt, gấp 8-10 lần so với đầu năm, trong đó không ít người cho biết vừa thế chấp nhà đất để chơi chứng khoán.

Năm 2006, số lượng hồ sơ làm thủ tục thế chấp, bảo lãnh nhà đất tại Trung tâm lên tới 34.000, trong đó có 20.000 hồ sơ là thế chấp mới, tăng gần 140% so với năm 2005, mỗi ngày trung tâm này nhận hơn 100 hồ sơ.