12:00 13/10/2011

Đức cam kết hỗ trợ gần 447 triệu Euro cho Việt Nam

Y Nhung

Khoản hỗ trợ tài chính lên tới 446,8 triệu Euro vừa được Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức ký kết với đại diện Bộ Tài chính Việt Nam

Khoản viện trợ sẽ được sử dụng vào các dự án như nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ y tế các cấp.
Khoản viện trợ sẽ được sử dụng vào các dự án như nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ y tế các cấp.
Nhân sự kiện Thủ tướng Đức Angela Merkel đến Việt Nam, Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam, ông Claus Wunderlich và Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Công Nghiệp đã ký kết Hiệp định hợp tác tài chính giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Đức.

Hiệp định này đã tạo cơ sở pháp lý cho việc cung cấp tài chính cho 8 dự án hợp tác phát triển song phương Việt – Đức tại Việt Nam. Tổng giá trị của khoản hỗ trợ tài chính lên tới 446,8 triệu Euro (tương đương 598 triệu USD).

Khoản viện trợ sẽ tập trung chủ yếu vào các dự án trọng tâm của hợp tác phát triển như: bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu, phát triển đô thị, năng lượng, đào tạo nghề và y tế. Cụ thể là dự án nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ y tế các cấp, dự án phát triển đô thị bền vững, dự án xử lý nước thải và rác thải, dự án trồng rừng ngập mặn bảo vệ bờ biển, dự án Nhà máy nhiệt điện tua bin khí chu trình hỗn hợp Ô Môn 4, dự án phát triển năng lượng tái tạo/thủy điện nhỏ và dự án cung cấp điện cho nông thôn.

Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) - thành viên của Tập đoàn Ngân hàng KfW sẽ đảm nhiệm việc cung cấp tài chính cho các dự án cùng với các cơ quan đối tác Việt Nam.