22:47 29/01/2019

Dùng 44 tài khoản thao túng cổ phiếu ALV, một cá nhân bị phạt 550 triệu

Hà Anh

Ông Lê Văn Long đã dùng 44 tài khoản để liên tục mua, bán, tạo cung cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu ALV

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu ALV trong thời gian qua - Nguồn: HNX.
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu ALV trong thời gian qua - Nguồn: HNX.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Lê Văn Long (Đà Nẵng) và quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 29/1/2019.

Theo đó, căn cứ kết quả kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho thấy, ông Lê Văn Long (Đà Nẵng) đã thực hiện hành vi thao túng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng ALV (mã ALV-HNX). Cụ thể, ông Lê Văn Long đã dùng 44 tài khoản để liên tục mua, bán, tạo cung cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu ALV.

Do đó, ngày 29/1/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Văn Long với số tiền là 550 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Khoản 3 Điều 29 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi tại Khoản 1 và Khoản 36 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Ngoài ra, căn cứ kết quả kiểm tra và các tài liệu có trong hồ sơ, xem xét tính toán số lợi bất hợp pháp từ việc thực hiện hành vi vi phạm cho thấy không có số lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm của ông Lê Văn Long.

Trên thị trường chứng khoán, 3 tháng gần đây giá cổ phiếu ALV tăng 26,09% đóng cửa ở mức giá 2.900 đồng/cổ phiếu.