06:55 01/10/2015

Dừng thu phí đường bộ xe máy từ đầu 2016

Song Hà

Sau 3 năm triển khai thu phí đường bộ xe máy, số tiền thu được không cao và có xu hướng giảm mạnh

Gần đây, nhiều tỉnh thành đã nêu quan điểm muốn bỏ thu phí đường bộ đối với xe 
máy, trong đó có Hà Nội, Tp.HCM, Đà Nẵng, Khánh Hoà, Quảng Trị.
Gần đây, nhiều tỉnh thành đã nêu quan điểm muốn bỏ thu phí đường bộ đối với xe máy, trong đó có Hà Nội, Tp.HCM, Đà Nẵng, Khánh Hoà, Quảng Trị.
Trên cơ sở đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải, tại phiên họp thường kỳ ngày 30/9, các thành viên Chính phủ và Thủ tướng đã thống nhất tạm dừng thu phí đường bộ đối với môtô, xe gắn máy từ tháng 1/2016 trên phạm vi cả nước.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Giao thông Vận tải, nguyên nhân của việc tạm dừng là do trong 3 năm thu phí, số tiền thu được không cao. Trong đó, hai năm 2013 và 2014, mỗi năm chỉ thu được trên 550 tỷ đồng, còn trong nửa đầu năm nay chỉ được gần 175 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chế tài xử phạt đối với các trường hợp không nộp phí chưa khả thi. Mặc dù việc thu phí này là hoàn toàn phù hợp với Luật Giao thông đường bộ và Pháp lệnh phí, lệ phí, nhưng Bộ Giao thông Vận tải vẫn trình Chính phủ tạm dừng thu loại phí vốn chưa có tiền lệ này.

Trước đó, trong văn bản gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính thừa nhận việc thu phí đường bộ với xe máy gặp nhiều khó khăn, hiệu quả không cao và kiến nghị Chính phủ tạm dừng thu phí đối với xe máy từ đầu năm 2016.

Theo Bộ Tài chính, thực tế việc triển khai thu phí đối với môtô và xe gắn máy gặp nhiều khó khăn do: môtô là tài sản di động, không bắt buộc phải đăng kiểm lưu hành, người sử dụng xe không bắt buộc là chủ sở hữu nên rất khó kiểm soát và thu phí, đặc biệt trường hợp chủ xe đăng ký ở địa phương này nhưng mang xe đến địa phương khác sử dụng.

Mặt khác, chế tài xử phạt còn hạn chế nên chủ xe không chấp hành nộp phí dẫn đến số phí thu được thấp, không công bằng về trách nhiệm của chủ phương tiện trong việc nộp phí, hiệu quả thu phí không cao.

Vì vậy, Bộ Tài chính thống nhất với Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Chính phủ cho phép tạm dừng thu phí đối với môtô và xe gắn máy kể từ ngày 1/1/2016 và đề nghị Bộ Giao thông Vận tải cùng Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu sửa đổi, bổ sung nghị định 18/2012 và nghị định số 56/2014 về quỹ bảo trì đường bộ theo hướng không thu phí sử dụng đường bộ đối với môtô, xe gắn máy.

Tuy nhiên, các thành viên Chính phủ cũng thống nhất, từ nay đến cuối năm, các địa phương nếu chưa thu phí vẫn phải thu theo đúng quy định.

Vào tháng 7 vừa qua, tại kỳ họp hội đồng nhân dân các địa phương, nhiều tỉnh, thành đã nêu quan điểm muốn bỏ thu phí đường bộ đối với xe máy, trong đó có Hà Nội, Tp.HCM, Đà Nẵng, Khánh Hoà, Quảng Trị…