14:09 27/03/2014

Đường Mặt Trời nâng tỷ lệ nắm giữ tại Bibica lên hơn 18%

Hà Anh

Ngày 25/3, Đường Mặt Trời đã mua 80.320 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 2.779.510 cổ phiếu, chiếm 18,02% vốn tại Bibica

Diễn biến giá cổ phiếu BBC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu BBC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Đầu tư Đường Mặt Trời báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn Công ty Cổ phần Bibica (mã BBC-HOSE).

Theo đó, ngày 25/3, Đường Mặt Trời đã mua 80.320 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 2.779.510 cổ phiếu, chiếm 18,02% vốn tại Bibica.

Như vậy, từ đầu năm tới nay Đường Mặt Trời liên tục mua vào 535.250 cổ phiếu cổ phiếu BBC. Cụ thể từ ngày 13 và 14/2/2014, Đường Mặt Trời đã mua 349.450 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 2.513.390 cổ phiếu, chiếm 16,30% vốn tại BBC. Ngày 21/2, Đường Mặt Trời tiếp tục mua 185.800 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 2.699.190 cổ phiếu, chiếm 17,50%.

Được biết, doanh thu thuần quý 4 của BBC đạt 395 tỷ đồng, tăng 28,24% so với cùng kỳ 2012; lũy kế năm 2013 đạt 1.053 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 29 tỷ đồng, tăng 66,7% so với cùng kỳ; cả năm lãi gần 45 tỷ đồng, tăng 73,6% so với năm 2012 và vượt kế hoạch lợi nhuận năm là 24%.

Tính đến ngày 31/12/2013, tiền và các khoản tương đương tiền tăng hơn 3 lần so với hồi đầu năm từ 49 tỷ đồng lên 167 tỷ đồng; hàng tồn kho giảm 32 tỷ xuống còn 90 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt gần 35 tỷ đồng.