10:28 05/11/2007

EU cải cách luật đầu tư

Thu Trà

Các luật mới của châu Âu về đầu tư đã chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/11, chấm dứt sự độc quyền trên thị trường ngoại hối

Theo Reuters ngày 2/10 đưa tin, các luật mới của châu Âu về đầu tư đã chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/11, chấm dứt sự độc quyền trên thị trường ngoại hối và yêu cầu các nhà môi giới đảm bảo cho nhà đầu tư có được mức chi phí thấp nhất có thể.

Theo quy định mới, các nước không được yêu cầu hoạt động thương mại phải thực hiện thông qua thị trường ngoại hối, giúp làm tăng mức độ cạnh tranh từ các thể chế, cơ quan thương mại hoặc ngân hàng đầu tư lớn.

Động thái này khuyến khích mở rộng thương mại qua biên giới tại Liên minh châu Âu (EU), thông qua việc tạo điều kiện dễ dàng cho các công ty đầu tư của một nước thành viên kinh doanh tại các nước khác trong EU có 23 nước EU sẵn sàng thực hiện các luật mới trong vài tuần tới.