09:59 21/11/2007

EU sẽ điều chỉnh trợ cấp nông nghiệp

N.Hạnh

Ủy ban châu Âu (EC) sẽ bắt đầu xem xét lại chính sách nông nghiệp chung của khối dưới áp lực của nhiều nước

Reuters ngày 20/11, Ủy ban châu Âu (EC) sẽ bắt đầu xem xét lại chính sách nông nghiệp chung của khối dưới áp lực của nhiều nước nhằm tạo điều kiện cho tự do thương mại toàn cầu.

Sau một thời gian tham khảo, EU có thể sẽ đưa ra một chính sách cải cách vào đầu năm 2008, theo đó sẽ chuyển nhiều khoản tiền trợ cấp trực tiếp cho nông dân qua các chương trình phát triển nông thôn.

Nông dân EU đã được trợ cấp rất lớn trong một thời gian kéo dài, chiếm tới 40% ngân sách EU. Vấn đề này cũng đã trở thành rào cản trong vòng đàm phán tự do thương mại toàn cầu Doha. Hiện Pháp và Anh là hai nước trợ cấp nông nghiệp nhiều nhất và luôn luôn bác bỏ yêu cầu của các nước cắt giảm trợ cấp.

Tuy nhiên, gần đây, Bộ trưởng Nông nghiệp Pháp đã tỏ ý bật đèn xanh cho các chính sách cải cách về trợ cấp nông nghiệp. Ngoại trưởng Anh tuần qua cũng cho biết đã đến lúc cần hiện đại hóa ngành nông nghiệp tại EU.