10:57 14/05/2007

EU triển khai dự án hải quan điện tử

Thu Trà

Các nước Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được những tiến bộ mới trong việc xây dựng hệ thống hải quan điện tử chung

Trước tiên, EU sẽ triển khai xây dựng hệ thống nhập dữ liệu xuất, nhập khẩu và kiểm tra vận tải hoàn toàn tự động và vi tính hóa để giảm bớt các thủ tục hải quan.
Trước tiên, EU sẽ triển khai xây dựng hệ thống nhập dữ liệu xuất, nhập khẩu và kiểm tra vận tải hoàn toàn tự động và vi tính hóa để giảm bớt các thủ tục hải quan.
Mới đây, Ủy ban châu Âu (EC) cho biết, các nước Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được những tiến bộ mới trong việc xây dựng hệ thống hải quan điện tử chung.

Theo đó, những thủ tục hải quan truyền thống sẽ dần được thay thế hoàn toàn bằng một hệ thống lưu trữ, trao đổi dữ liệu hải quan điện tử. Trước tiên, EU sẽ triển khai xây dựng hệ thống nhập dữ liệu xuất, nhập khẩu và kiểm tra vận tải hoàn toàn tự động và vi tính hóa để giảm bớt các thủ tục hải quan.

Bên cạnh đó, một cổng điện tử chung của hải quan cũng sẽ được đưa vào sử dụng để các nhà xuất, nhập khẩu tiến hành thủ tục thống nhất theo cơ chế "một cửa"; hải quan và các cơ quan chức năng như kiểm dịch, thú y, môi trường ... cũng kiểm tra thông tin thông qua "cửa duy nhất" này.

Ngoài ra, hệ thống đăng ký các nhà xuất nhập khẩu đã được cấp phép cũng sẽ được nối mạng trong lãnh thổ châu Âu để thông tin về họ nhanh chóng đến với các nhà chức trách tại những nước thành viên.