10:39 11/09/2015

EVN được tính lãi vay trả nợ vào giá điện

Nguyên Hà

Báo cáo tình hình tài chính và các khoản đầu tư của EVN sau khi có kết luận của Thanh tra Chính phủ

Theo chỉ đạo của Bộ Công Thương, khoản nợ 3.000 tỷ của EVN đối với Petro Vietnam sẽ được thanh toán dứt điểm trong năm 2015.<br>
Theo chỉ đạo của Bộ Công Thương, khoản nợ 3.000 tỷ của EVN đối với Petro Vietnam sẽ được thanh toán dứt điểm trong năm 2015.<br>
Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện kết luận sau thanh tra đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Theo đó, nội dung đáng chú ý là hướng dẫn của Bộ đối với khoản nợ 7.000 tỷ đồng mà EVN đang nợ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) từ 2011 đến nay.

Bộ Công Thương cho biết, tính đến cuối năm 2011, EVN nợ Petro Vietnam tiền mua điện tổng cộng là 9.650 tỷ đồng. Đến cuối 2013, EVN đã thanh toán cho Petro Vietnam 2.650 tỷ đồng, và hiện vẫn còn tồn số nợ 7.000 tỷ đồng.

Theo hướng dẫn của Bộ Công Thương, số nợ 7.000 tỷ đồng nói trên sẽ được chuyển thành khoản nợ vay dài hạn đối với Petro Vietnam.

Riêng lãi tiền vay phát sinh của số tiền nợ 7.000 tỷ đồng được phép hạch toán vào giá thành điện hàng năm, theo kỳ hạn trả nợ theo hợp đồng đã ký.

Tuy nhiên, số nợ gốc 3.000 tỷ đồng, EVN sẽ phải trả hết cho Tổng công ty điện lực Dầu khí Việt Nam, thuộc Petro Vietnam vào cuối năm 2015.