10:26 24/08/2017

EVNFinance sau 9 năm phát triển

Trang Anh

Sau gần 9 năm phát triển, EVNFinance có vốn điều lệ 2.500 tỷ đồng và là công ty có quy mô vốn lớn nhất trong số các công ty tài chính đang hoạt động

EVNFinance thu xếp vốn và tư vấn cơ chế phát triển sạch (CDM) trị giá 64,2 triệu USD cho Dự án Thủy điện Srepok 4A.
EVNFinance thu xếp vốn và tư vấn cơ chế phát triển sạch (CDM) trị giá 64,2 triệu USD cho Dự án Thủy điện Srepok 4A.
Sau gần 9 năm phát triển, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lưc - EVNFinance đã ghi nhận quá trình trưởng thành mạnh mẽ với những thành công được ghi nhận trên thị trường tài chính.

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) được chính thức thành lập và hoạt động từ ngày 1/9/2008 theo mô hình tổ chức tín dụng cổ phần trong đó Tập đoàn Điện lực (EVN) góp 40% vốn. Đến nay, EVNFinance có vốn điều lệ 2.500 tỷ đồng và là công ty có quy mô vốn lớn nhất trong số các công ty tài chính đang hoạt động.

Cơ cấu vốn sở hữu của EVNFinance có điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của EVN chỉ còn 15%, ngoài ra, Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBank) sở hữu 8,4% vốn điều lệ; Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE) sở hữu 1,8% vốn điều lệ và các cổ đông khác sở hữu 74,8% vốn điều lệ.

Với vai trò là một định chế tài chính, EVNFinance là đầu mối thu xếp vốn, quản trị vốn cho các dự án điện thuộc EVN và các đơn vị thành viên. EVNFinance cũng thực hiện cấp tín dụng các kỳ hạn cho doanh nghiệp và cá nhân, ưu tiên cho vay trung dài hạn đối với các doanh nghiệp kinh doanh hoạt động trong ngành điện và các đối tác ngành điện, cấp tín dụng trung và dài hạn cho các doanh nghiệp triển khai các dự án điện trọng điểm, xây dựng nhà máy điện…

Ngoài thực hiện cho vay, đầu tư, EVNFinance cung cấp các dịch vụ tài chính cho khách hàng như tư vấn thu xếp vốn, tư vấn bảo lãnh phát hành trái phiếu, tư vấn triển khai cơ chế phát triển sạch…

Suốt 9 năm hoạt động, EVNFinance đã trụ vững và vượt qua nhiều biến động của hệ thống ngân hàng, hoàn thành “Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 - 2015” đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt, đảm bảo các chỉ tiêu an toàn hoạt động theo quy định trong mọi thời điểm, hoạt động kinh doanh có lợi nhuận, chi trả cổ tức, đảm bảo quyền lợi của cổ đông trong tất cả các năm.  

Song song với hoạt động kinh doanh, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực luôn đề cao việc thực hiện, chia sẻ trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, đóng góp vào sự phát triển an sinh xã hội, thông qua việc đảm bảo môi trường lao động, phúc lợi cho người lao động. Hàng năm, các hoạt động cộng đồng, hoạt động từ thiện được diễn ra tại nhiều vùng kinh tế khó khăn, vùng miền xa xôi của đất nước.

Lãnh đạo EVNFinance xác định mục tiêu trở thành một định chế tài chính hiện đại theo hướng hội nhập về quy mô, chất lượng và hiệu quả, tăng trưởng bền vững; mang lại lợi ích cao nhất cho khách hàng và các cổ đông. Trong đó, công ty tiếp tục xác định khách hàng mục tiêu là Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị thành viên.

Việc đẩy mạnh hoạt động tín dụng bán lẻ thông qua phát triển các sản phẩm trên nền tảng công nghệ hiện đại, trở thành một “mắt xích” quan trọng giúp guồng máy dẫn vốn hỗ trợ cho thị trường Điện tại Việt Nam hiện nay. Với những đóng góp đặc biệt trong suốt chiều dài hoạt động, năm 2017, EVNFinance vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng 3 của Chủ tịch nước trao tặng.