21:16 22/03/2018

Facebook kiếm hàng chục tỷ USD từ thông tin cá nhân như thế nào?

Đức Anh

Năm 2017, Facebook kiếm được trung bình 20,21 USD từ mỗi người dùng. Với 1,4 tỷ người dùng hàng ngày, mạng xã hội này thu về cả "núi tiền"

Video: Time/Money.