11:50 12/06/2007

FDI vào Nhật Bản tăng mạnh

Nguyên Hạnh

Nhật Bản đã thực hiện được mục tiêu tăng gấp đôi FDI vào nước này trong vòng 5 năm qua

Kinh tế Nhật đang phục hồi khả quan.
Kinh tế Nhật đang phục hồi khả quan.
Báo cáo do Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) cho biết, Nhật Bản đã thực hiện được mục tiêu tăng gấp đôi đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào nước này trong vòng 5 năm qua (2001-2006).

Tính đến cuối năm 2006, tổng số vốn FDI vào Nhật Bản đạt khoảng 12.800 tỷ Yên (khoảng 110 tỷ USD), tăng so với 6.630 tỷ Yên của năm 2001, trong đó 5.000 tỷ Yên từ Mỹ, 4.700 tỷ Yên từ Liên minh châu Âu (EU) và 513 tỷ Yên từ ASEAN.

Báo cáo nhấn mạnh quyết tâm của Nhật Bản cải thiện môi trường đầu tư và thúc đẩy cải cách cơ cấu nhằm thu hút hơn nữa FDI. Nhật Bản đặt mục tiêu nâng tỷ lệ FDI chiếm trong tổng sản phẩm quốc nội (GDP) từ 2,4% năm 2005 lên 5% vào năm 2010.

Hiện tỷ lệ trên của Nhật Bản vẫn thấp hơn nhiều so với các nước phát triển khác như Mỹ, Anh và Đức. Theo số liệu của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), tỷ lệ trên của Mỹ là 22,5%, Anh là 40,9% và Đức là 25%.