21:00 19/10/2019

FMC: "Né" cạnh tranh tại thị trường Mỹ, 9 tháng lãi tăng 41%

Quỳnh Nguyễn

Fimex VN cho biết lợi nhuận sau thuế quý 3 tăng 30% nhờ hạn chế tối đa chế biến mặt hàng xuất sang thị trường Mỹ có tỷ suất lợi nhuận thấp để tránh cạnh tranh với Ấn Độ

Trại nuôi tôm Tân Nam của Fimex VN
Trại nuôi tôm Tân Nam của Fimex VN

Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta (Fimex VN, HOSE: FMC) đã công bố báo cáo tài chính quý 3/2019. Theo đó 2 yếu tố quan trọng chiến lược sản phẩm xuất sang Mỹ và tỷ giá ổn định đã giúp Fimex VN có kết quả kinh doanh tăng trưởng cao.

Quý 3, doanh thu thuần đạt 1.119,6 tỷ đồng, tăng; lợi nhuận gộp đạt 120,3 tỷ đồng, tăng 1,9%; lợi nhuận trước thuế đạt 77,2 tỷ đồng, tăng 22,7%; lợi nhuận sau thuế đạt 76,3 tỷ đồng, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm trước.

Fimex VN cho biết lợi nhuận sau thuế quý 3 tăng 30% nhờ hạn chế tối đa chế biến mặt hàng xuất sang thị trường Mỹ có tỷ suất lợi nhuận thấp do phải cạnh tranh giá rẻ với Ấn Độ. Ngoài ra, chi phí tài chính trong đã giảm đáng kể do cặp tỷ giá USD/VND ổn định hơn so với quý 3/2018.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 2.748 tỷ đồng, giảm 2,8%, chủ yếu doanh thu bán hàng thủy sản; lợi nhuận trước thuế đạt 173,3 tỷ đồng, tăng 35% và lợi nhuận sau thuế đạt 168 tỷ đồng, tăng 41,2% so với 9 tháng đầu 2019. Báo cáo cho biết, trong 9 tháng đầu năm, sản lượng hàng thủy sản tiêu thụ tăng 3,9%; doanh thu tiệu thụ đạt 118,9 triệu USD, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Trước đó, trong tin vắn hoạt động kinh doanh 9 tháng, Fimex VN cho biết, doanh thu 9 tháng giảm do giá tiêu thụ giảm và do kích cỡ tôm giảm, tôm nhỏ hơn. Ngoài ra, lợi nhuận tăng trưởng khá tốt nhờ năm nay, FMC chủ động giảm thị phần tại thị trường Hoa Kỳ, nơi có tỷ suất lợi nhuận thấp do phải cạnh tranh tôm giá rẻ từ Ấn Độ.

Tại ngày 30/09/2019, tổng tài sản của Fimex VN đạt 1.365,5 tỷ đồng, giảm 8,7% so với hồi đầu năm, chủ yếu giảm hàng tồn kho (giảm 33,6%, tương ứng giảm 281 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, vay ngắn hạn giảm hơn 100 tỷ đồng.

Năm 2019, Fimex VN đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 180 tỷ đồng. Như vậy, 9 tháng Fimex VN đã hoàn thành 96,3% kế hoạch lợi nhuận cả năm.