00:22 28/07/2016

Gần 100.000 người Việt thiếu đói trong tháng 7

Kiều Châu

Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 7, cả nước có 23,2 nghìn hộ thiếu đói, tương ứng với 97,3 nghìn nhân khẩu thiếu đói

Vận chuyển gạo cứu trợ nhân dân khu vực Tây Nguyên - Ảnh: Cổng thông tin Bộ Tài chính.
Vận chuyển gạo cứu trợ nhân dân khu vực Tây Nguyên - Ảnh: Cổng thông tin Bộ Tài chính.
Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, trong tháng 7, cả nước có 23,2 nghìn hộ thiếu đói, giảm 9,7% so với tháng trước -  tương ứng với 97,3 nghìn nhân khẩu thiếu đói.

So với cùng kỳ năm trước, số hộ thiếu đói gấp 5,2 lần, số nhân khẩu thiếu đói gấp 4,9 lần, chủ yếu do ảnh hưởng của tình trạng hạn hán nghiêm trọng tại một số khu vực, đặc biệt là ở các tỉnh vùng Trung du miền núi phía Bắc và Tây Nguyên, làm cho kỳ giáp hạt kéo dài hơn.

Tính chung 7 tháng năm 2016, cả nước có 234,4 nghìn lượt hộ thiếu đói, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng với 971,3 nghìn lượt nhân khẩu thiếu đói, tăng 25,2%.

Để khắc phục tình trạng thiếu đói, theo Tổng cục Thống kê, từ đầu năm, các cấp, các ngành, các tổ chức từ Trung ương đến địa phương đã hỗ trợ các hộ thiếu đói 15,4 nghìn tấn lương thực và 590 triệu đồng, riêng tháng 7 hỗ trợ khoảng 1,4 nghìn tấn lương thực.