01:20 10/05/2007

Giá đường thế giới vẫn giảm mạnh

Hoài Linh

Cung đường tăng trong khi cầu giảm làm giá đường trên thị trường thế giới tiếp tục giảm nhanh

Tuần qua, giá đường trên các thị trường tiếp tục giảm nhanh.

Tại London, giá đường trắng giao ngay ngày 9/5 lúc mở cửa còn 311,5 USD/tấn, giảm 2,4% (7,5 USD/tấn) so với trước đó một tuần. Tại New York, giá đường thô giao ngay thời gian này đã giảm 2,5% (5 USD/tấn), còn 203 USD/tấn. So với cùng kỳ năm trước, giá đường thô tại New York hiện đã giảm 48% (185,5 USD/tấn) và giá đường trắng tại London đã giảm hơn 35% (167,3 USD/tấn).

Nguồn cung đường thô tiếp tục tăng mạnh ở những nước sản xuất và xuất khẩu lớn. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ, sản lượng đường của Brazil vụ 07/08 dự báo sẽ tăng tới 10% so với mức cao của vụ trước, lên 36,4 triệu tấn (quy đường thô).

Tại Thái Lan, sản lượng đường vụ 06 ước tính đạt 6,6 triệu tấn (quy đường thô), tăng tới 38% so với vụ trước. xuất khẩu đường của Thái Lan năm 2007 dự đoán sẽ đạt 4,0-4,1 triệu tấn (quy đường thô), tăng 54-58% so với năm trước. Nhập khẩu đường của Nga, vẫn ở mức thấp bởi sản lượng đường vụ 06 tăng mạnh. Cung tăng, cầu giảm làm giá đường tiếp tục giảm nhanh.

Theo Công ty Tư vấn đường Thế giới, thị trường đường thế giới 2007/2008 dự báo sẽ dư cung tới 9,48 triệu tấn. Giá đường sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới.