22:25 05/12/2019

Giá tăng hơn 40%, DPR tạm ứng cổ tức 2019 tỷ lệ 50% tiền mặt

Hà Anh

DPR sẽ tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2019 với tỷ lệ 50%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 5.000 đồng). Thời gian đăng ký cuối cùng là ngày 18/12/2019

Biểu đồ giá cổ phiếu DPR từ đầu năm đến nay - Nguồn: HOSE.
Biểu đồ giá cổ phiếu DPR từ đầu năm đến nay - Nguồn: HOSE.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam vừa thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thanh toán cổ tức năm 2019 bằng tiền của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (mã DPR-HOSE).

Theo đó, DPR sẽ tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2019 với tỷ lệ 50%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 5.000 đồng). Thời gian đăng ký cuối cùng là ngày 18/12/2019 và ngày thanh toán là ngày 30/3/2020.

Như vậy với hơn 40 triệu cổ phiếu lưu hành, Cao su Đồng Phú dự kiến sẽ phải chi trả tạm ứng cổ tức đợt này lên tới khoảng hơn 200 tỷ đồng và đây là đợt chi trả cổ tức có tỷ lệ cao nhất của công ty kể từ khi niêm yết đến nay.

Về kết quả kinh doanh 10 tháng năm 2019, sản lượng cao su khai thác đạt 9.690,19 tấn/12.300 tấn, bằng 81,80% kế hoạch); sản lượng xao su tiêu thụ đạt 11.767,97 tấn/15.500 tấn, bằng 75,92% kế hoạch năm; tổng doanh thu đạt 578,49 tỷ đồng doanh thu, tổng lợi nhuận đạt 159,14 tỷ đồng.

Đồng thời, công ty thống nhất giao ban điều hành công ty trình Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam phương án cơ cấu giá mua lại cổ phần của cổ đông khác tại Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú Đăk Nông trên cơ sở ý kiến của người đại diện góp vốn của công ty Đăk Nông.

Tính đến hết quý 3/2019, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của DPR còn hơn 283 tỷ đồng. Ngoài ra công ty còn hơn 147 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và hơn 1.097 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 5/12, cổ phiếu đạt mức 43.500 đồng/cổ phiếu, cao hơn 17,76% so với thời điểm cách đây 1 tháng và nếu tính từ đầu năm 2019, thị giá DPR đã tăng 40,31%, tương ứng vốn hóa thị trường vượt hơn 17.700 tỷ đồng.