11:07 14/10/2014

Giá xăng dầu đã “đảm bảo hài hòa lợi ích”

Nguyên Hà

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội

 9 tháng đầu năm 2014, giá xăng dầu được điều chỉnh linh hoạt với 23 
lần, trong đó xăng Ron 92 điều chỉnh tăng 5 lần, điều chỉnh giảm và ổn 
định giá 18 lần.
9 tháng đầu năm 2014, giá xăng dầu được điều chỉnh linh hoạt với 23 lần, trong đó xăng Ron 92 điều chỉnh tăng 5 lần, điều chỉnh giảm và ổn định giá 18 lần.
Ngày 13/10, giá xăng được các doanh nghiệp đồng loạt giảm, cũng là ngày báo cáo tình tình thực hiện nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng gửi đến các vị đại biểu Quốc hội.

Tuy nhiên, bản báo cáo được hoàn thành từ ngày 8/10. Khi đó, theo thống kê của Bộ trưởng, giá xăng mới được điều chỉnh 23 lần, kể từ đầu năm 2014.

Tăng cường kiểm soát giá những hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, tác động trực tiếp đến đời sống của người dân bảo đảm cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước là một trong các yêu cầu của Quốc hội với ngành tài chính.

Khuôn khổ pháp lý về quản lý giá về cơ bản đã tương đối đầy đủ, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết.

Theo Bộ trưởng, giá một số mặt hàng quan trọng, thiết yếu tiếp tục được thực hiện theo nguyên tắc thị trường, có sự quản lý chặt chẽ của Nhà nước.

Như, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh tăng/giảm tương ứng biến động giá xăng, dầu thế giới đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người tiêu dùng, doanh nghiệp và nhà nước.

Cụ thể, 9 tháng đầu năm 2014, giá xăng dầu được điều chỉnh linh hoạt với 23 lần, trong đó xăng Ron 92 điều chỉnh tăng 5 lần, điều chỉnh giảm và ổn định giá 18 lần; dầu Diezen điều chỉnh tăng 4 lần, điều chỉnh giảm và ổn định giá 19 lần....

Bên cạnh giá điện tiếp tục được giữ ổn định, ngành tài chính cũng kiên quyết thực hiện giá thị trường từ ngày 1/8/2013 đối với than bán cho sản xuất điện để đảm bảo bù đắp được giá thành sản xuất than, xóa bỏ bù chéo giá than bán cho sản xuất điện, Bộ trưởng cho biết.