22:20 21/04/2022

Giải thưởng chuyển đổi số 2022: Sẽ tôn vinh thêm các giải pháp công nghệ số của nước ngoài ở Việt Nam

Đỗ Phong -

Đó là những dịch vụ, giải pháp công nghệ số tiêu biểu của nước ngoài góp phần giải quyết những vấn đề thực tiễn cấp bách về chuyển đổi số tại Việt Nam...

Sẽ vinh danh những thành tựu chuyển đổi số xuất sắc
Sẽ vinh danh những thành tựu chuyển đổi số xuất sắc

Chương trình giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam- Vietnam Digital Awards năm 2022 do Hội truyền thông số Việt Nam chủ trì, Bộ Thông tin và Truyền thông bảo trợ đã được phát động chiều ngày 21/4/2022.

Giải thưởng nhằm cổ vũ, tôn vinh những thành tựu chuyển đổi số xuất sắc của cơ quan nhà nước, các đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân, thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Theo đó, Vietnam Digital Awards năm 2022 sẽ có các hạng mục gồm: sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số tiêu biểu; doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc; cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc; sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng.

Giải thưởng năm nay sẽ có thêm hạng mục cho các sản phẩm, giải pháp công nghệ của nước ngoài giải quyết những vấn đề thực tiễn cấp bách về chuyển đổi số tại Việt Nam. Đây là những tổ chức nước ngoài có đại diện pháp nhân tại Việt Nam hoặc cá nhân nước ngoài có thẻ thường trú tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, sở hữu các sản phẩm dịch vụ, giải pháp công nghệ số tiêu biểu, góp phần xây dựng chính phủ số, phát triển kinh tế số, xã hội số, giải quyết những vấn đề thực tiễn cấp bách về chuyển đổi số tại Việt Nam.

Hội Truyền thông số Việt Nam cho biết, giải thưởng dành cho các nhà cung cấp nước ngoài sẽ không đánh giá kỹ và quá sâu về mặt công nghệ so với các hạng mục, mà tập trung vào tính ứng dụng cấp thiết thực tiễn, đóng góp hiệu quả cho chuyển đổi số ở Việt Nam. Việc bình đẳng tham gia vào giải thưởng có những đối tác có sản phẩm dịch vụ công nghệ mang tầm khu vực và quốc tế sẽ góp phần kích thích các doanh nghiệp Việt Nam nỗ lực phát triển, rút ngắn khoảng cách, tiến tới bằng, thậm chí vượt các giải pháp dịch vụ của nước ngoài. Thực tế có những dịch vụ công nghệ Việt Nam ứng dụng trong nền kinh tế mang lại hiệu quả không thua kém giải pháp nước ngoài.

Ngoài ra, những cá nhân, tổ chức tiêu biểu tham gia chương trình cũng sẽ được giới thiệu, quản bá dịch vụ, sản phẩm và tìm kiếm đối tác, nhà đầu tư…

Theo ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông, giải thưởng sẽ tiếp tục phát hiện và tôn vinh những nền tảng công nghệ số tiêu biểu của Việt Nam và nước ngoài, đóng góp thiết thực và hiệu quả cho quá trình chuyển đổi số ở Việt Nam. Đồng thời, giải thưởng cũng sẽ tiếp tục tôn vinh các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực mạnh dạn đổi mới sáng tạo, đầu tư, ứng dụng công nghệ số để chuyển đổi số thành công.

Dịch Covid-19 diễn ra trong thời gian qua làm Chính phủ, doanh nghiệp và người dân đều nhận thức rằng chuyển đổi số là xu hướng tất yếu và động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, góp phần đẩy lùi dịch bệnh. Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam lần thứ 5 năm 2022 để tiếp tục hưởng ứng Nghị quyết của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ.

 
Sau 4 năm tổ chức, Giải thưởng đã tiếp cận hơn 10.000 cơ quan, doanh nghiệp trên 63 tỉnh thành; thu hút khoảng 1.000 hồ sơ tham dự; vinh danh 260 sáng kiến chuyển đổi số tiêu biểu và cơ quan, tổ chức chuyển đổi số xuất sắc. Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp được vinh danh đã không ngừng phát triển, đóng góp tích cực vào chuyển đổi số quốc gia.