21:02 14/12/2009

Giảm 4% tỷ lệ hộ nghèo ở 62 huyện nghèo

Vũ Quỳnh

Chính sách hỗ trợ huyện nghèo của Chính phủ tác động tích cực đến đời sống người dân ở các huyện nghèo nhất của cả nước

Chiều 14/12, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội đã họp báo về kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo.

Ông Ngô Trường Thi, Phó cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội ( Bộ Lao động - Thương binh và xã hội) cho biết, mục tiêu giảm nghèo của Chính phủ nhằm tác động về kinh tế xã hội, cải thiện đời sống của người dân ở các huyện nghèo nhất của cả nước, thu hẹp dần khoảng cách mức sống giữa các vùng miền.

Năm 2009, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành ưu tiên bố trí kinh phí từ các chương trình, dự án, vốn trái phiếu Chính phủ, ODA và tạm ứng vốn năm 2010 cho các huyện nghèo với tổng số tiền khoảng 10.000 tỉ đồng.

Đến hết tháng 11/2009 đã có 38/41 tập đoàn, doanh nghiệp cam kết hỗ trợ cho 62 huyện nghèo với tổng số tiền là 2.103 tỉ đồng trong giai đoạn 2009-2020, riêng năm 2009 là 697 tỉ đồng.

Từ các nguồn vốn hỗ trợ trên, cũng đến hết tháng 11/2009, các huyện đã khởi công xây dựng 59.731 căn nhà cho hộ nghèo. Ngoài ra, nhiều địa phương cũng đã được hỗ trợ thực hiện các chính sách như hỗ trợ sản xuất, giáo dục, đào tạo nghề và tạo việc làm….

Sau một năm thực hiện chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững tại 62 huyện nghèo, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm khoảng 4% ( từ 47% năm 2008 xuống còn khoảng 43% năm 2009).