08:37 18/09/2009

Lao động huyện nghèo được hỗ trợ 100% chi phí xuất khẩu lao động

Vũ Quỳnh

Lao động huyện nghèo sẽ được hỗ trợ 100% phí học nghề, ngoại ngữ, ăn ở, đi lại, hộ chiếu, visa...khi đi xuất khẩu lao động

Đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững.
Đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư liên tịch số 31 hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án "Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững  giai đoạn 2009-2020".

Theo đó, lao động thuộc hộ nghèo, dân tộc thiểu số được hỗ trợ 100 % phí học nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức theo mức học phí được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định.

Người lao động cũng được hỗ trợ tiền ăn, sinh hoạt phí trong thời gian học với mức 40.000 đồng/người/ngày, tiền ở 200.000 đồng/người/tháng. Ngoài ra còn có tiền trang cấp đồ dùng cá nhân, tiền tàu xe và được hỗ trợ chi phí làm thủ tục trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo các mức quy định hiện hành. 

Riêng với người lao động thuộc hộ nghèo, dân tộc thiểu số tốt nghiệp từ bậc tiểu học trở lên nhưng trình độ văn hoá chưa đáp ứng yêu cầu sẽ được bổ túc thêm văn hoá với thời gian học tối đa không quá 12 tháng. Học phí, tài liệu học tập, sách giáo khoa, vở viết, dụng cụ học tập được hỗ trợ toàn bộ.

Cũng theo Thông tư, lao động các huyện nghèo tham gia xuất khẩu lao động có thời gian làm việc thực tế dưới 12 tháng phải về nước vì một trong các lý do như: sức khỏe không phù hợp với yêu cầu công việc; chủ sử dụng gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh nên lao động bị mất việc làm; chủ sử dụng đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì lao động sẽ được hỗ trợ 1 lượt vé máy bay hạng ghế thường từ nước đến làm việc về Việt Nam.