15:08 10/03/2021

Giảm mạnh doanh thu thuần nhưng lợi nhuận của Novaland vẫn tăng nhẹ trong 2020

Hà Anh

Công ty ghi nhận doanh thu thuần năm 2020 đạt hơn 5.000 tỷ đồng, giảm một nửa so với cùng kỳ (10.931 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế tăng nhẹ đạt 3.906,5 tỷ đồng - cuối năm 2019 công ty báo lãi 3.387 tỷ đồng

Dự án Aqua City.
Dự án Aqua City.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova - Novaland (mã NVL-HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.

Theo đó, công ty ghi nhận doanh thu thuần năm 2020 đạt hơn 5.000 tỷ đồng, giảm một nửa so với cùng kỳ (10.931 tỷ đồng).

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ của NVL giảm mạnh từ 3.152 tỷ đồng, xuống còn gần 1.833 tỷ đồng; Doanh thu tài chính tăng mạnh từ 1.017 tỷ đồng lên hơn 6.200 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cũng biến động mạnh từ 592 tỷ đồng năm 2019 lên 5.049 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng nhẹ đạt 3.906,5 tỷ đồng - cuối năm 2019 công ty báo lãi 3.387 tỷ đồng.

Trong năm 2020, công ty đã bán toàn bộ phần vốn góp tại Công ty Đầu tư bất động sản Phong Điền, CTCP Cảng Phú Định, Công ty Thương mại đầu tư bất động sản Phú Trí; Công ty Nova Nippon và Công ty Đầu tư và phát triển bất động sản Sun City với khoản lợi nhuận ghi nhận từ chênh lệch giữa giá trị chuyển nhượng và giá trị ghi sổ tài sản thuần các thương vụ này là 3.357,9 tỷ đồng.

Năm 2020, Novaland bán vốn góp tại công ty con lãi hơn 3.300 tỷ đồng - Ảnh 1.

Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán của NVL

Ngoài ra, một nguồn thu khác chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu tài chính là đánh giá lại khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Thạnh Mỹ Lợi tại ngày nắm được quyền kiểm soát trị giá 2.384 tỷ đồng. Novaland nắm quyền kiểm soát công ty này khi mua 99,98% vốn Công ty cổ phần Đầu tư Liberty – cổ đông lớn của Thạnh Mỹ Lợi.

Tính đến ngày 31/12/2020, công ty có 85 công ty con với quyền sở hữu thấp nhất là 51% và 8 công ty liên kết với quyền sở hữu thấp nhất là 23,98%.

Cũng tính đến cuối năm 2020, tổng tài sản của NVL tăng 54.557 tỷ đồng lên 144.536 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng mạnh từ 57.209 tỷ lên gần 86.868 tỷ đồng; phải thu ngắn hạn cũng tăng từ 5.894 tỷ lên 13.798 tỷ đồng; phải thu dài hạn từ gần 371 tỷ lên tới 17.644 tỷ đồng.

Nợ phải trả cũng tăng từ 65.518 tỷ lên 112.604 tỷ đồng - trong đó: nợ ngắn hạn là 31.427 tỷ, dài hạn là 81.177 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng từ 8.723 tỷ lên 12.051 tỷ đồng.

Trong báo cáo mới đây của VCSC, VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2021 tăng 4% YoY đạt 4,1 nghìn tỷ đồng (cao hơn 3% dự báo trước đây của VCSC) khi VCSC kỳ vọng lượng bàn giao căn hộ cao hơn tại các dự án Aqua City và NovaWorld sẽ bù đắp cho mức giảm trong thu nhập tài chính từ lãi đánh giá lại tài sản sau hợp nhất các khoản đầu tư (quỹ đất/công ty con) và/hoặc lãi từ thoái vốn khỏi dự án.

Đồng thời, VCSC cũng dự báo giá trị hợp đồng bán hàng năm 2021 đạt 44 nghìn tỷ đồng (+6% YoY), sẽ chủ yếu đến từ các đợt mở bán hiện tại tại dự án Aqua City và NovaWorld Phan Thiết và Hồ Tràm trong bối cảnh doanh số bán hàng khiêm tốn của các dự án bất động sản nhà ở tại TP. HCM. Dự báo giá trị hợp đồng bán hàng năm 2021 của chúng tôi cao hơn 39% so với dự báo trước đây khi VCSC nâng giá bán trung bình giả định cho các giai đoạn bán hàng tiếp theo tại Aqua City và NovaWorld vì giá bán trong năm 2020 cao hơn dự kiến trước đây.

Trên thị trường, giá cổ phiếu NVL được giao dịch quanh mốc 82.000 đồng/cổ phiếu.