10:30 18/12/2009

Giảm tỷ lệ hộ nghèo ở huyện nghèo xuống dưới 40%

Mạnh Đức

Năm 2020, người dân những huyện nghèo nhất nước hiện nay sẽ có mức thu nhập tăng gấp 5-6 lần so với năm 2008

Nhiều công trình hỗ  trợ cho người nghèo đã được xây dựng.
Nhiều công trình hỗ trợ cho người nghèo đã được xây dựng.
Ngày 17/12, tại Lào Cai đã diễn ra Hội nghị sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ về  Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo là  một chương trình kinh tế, chính trị tổng hợp  được thực hiện trên địa bàn các huyện nghèo nhất nước. Cùng với các chương trình, chính sách xóa đói, giảm nghèo của Nhà nước như Chương trình 135, 134, việc thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP sẽ được triển khai lâu dài, bền bỉ tại các địa phương nhằm đưa cuộc sống vật chất và tinh thần của người dân những huyện nghèo nhất nước đạt tốc độ tăng cao, nhanh hơn các vùng, miền, địa phương khác.

Phấn đấu tới năm 2020, người dân những huyện nghèo nhất nước hiện nay sẽ có mức thu nhập tăng gấp 5-6 lần so với năm 2008.

Tại Hội nghị này, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận về những ưu, khuyết điểm của quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 30a và bàn thảo phương hướng thúc đẩy Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo đạt hiệu quả cao trong thời gian tới.

Qua một năm thực hiện, Chương trình đã được các cấp, các ngành quán triệt  đến cơ sở, người dân, coi đây là cơ hội  để các huyện nghèo, người nghèo vươn lên thoát khỏi tình trạng kém phát triển.

Với hiệu quả từ nguồn lực đầu tư của các chính sách, chương trình, dự án giảm nghèo hiện hành, kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết 30a, cho thấy tỷ lệ hộ nghèo trung bình của 62 huyện nghèo đã giảm bình quân khoảng 4%/năm, từ 47% (năm 2008) xuống còn khoảng 43% (năm 2009).
 
Hội nghị nhất trí  mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ  nghèo bình quân của các huyện nghèo xuống dưới 40% vào cuối năm 2010 (theo chuẩn nghèo hiện hành). Theo đó, các địa phương cần tạo chuyển biến bước đầu trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, kinh tế nông thôn và nâng cao đời sống nhân dân trên cơ sở đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, bảo vệ và phát triển rừng, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn; tăng cường nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật, tạo bước đột phá trong đào tạo nhân lực; tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo, tập huấn, huấn luyện đạt trên 25%.

Để hoàn thành được các mục tiêu trên trong năm 2010, các địa phương cần tổ chức quán triệt đúng và đầy đủ hơn nữa nhận thức về Nghị quyết 30a của Chính phủ đến các cấp, các ngành và người dân; cần nhận thức rõ và thống nhất Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo là chương trình tổng thể mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu rộng, có mối quan hệ chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, gắn với quá trình xây dựng nông thôn mới và Chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Chương trình phải được triển khai đồng bộ với sự tham gia của cả hệ thống chính trị và nhân dân để nâng cao nhanh hơn đời sống vật chất và tinh thần của người dân, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về kinh tế, xã hội tại các huyện nghèo.