00:38 03/05/2010

GTA, PNC và PHT trả cổ tức bằng tiền

Huyền Thương

Sàn Tp.HCM vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2009 bằng tiền của GTA, PNC và PHT

Sàn Tp.HCM vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An (mã GTA), Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (mã PNC), và Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến (mã PHT).

Theo đó, 10/5/2010 là ngày giao dịch không hưởng quyền,  ngày 12/5 là thời hạn đăng ký cuối cùng và ngày 1/6, GTA sẽ trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ  7%/cổ phiếu (700 đồng/cổ phiếu).

Địa điểm  trả cổ tức: Đối với chứng khoán đã lưu ký, cổ đông sẽ nhận cổ tức tại công ty chứng khoán nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, cổ đông sẽ nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An, quốc lộ 13, xã Thuận Giao, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Chi nhánh Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán GTA vào những ngày 11, 12 và 13/5/2010.

Bên cạnh đó, 12/5/2010 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 14/5 là thời hạn đăng ký cuối cùng và ngày 31/5, PNC sẽ trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (300 đồng/cổ phiếu).

Địa điểm trả cổ tức: đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam, 940 đường 3 tháng 2, phường15, quận 11, Tp.HCM.

Trong khi đó, 12/5/2010 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 14/5 là thời hạn đăng ký cuối cùng và ngày 30/6, PHT sẽ trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1.000 đồng/cổ phiếu).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến, lô 03-9A cụm tiểu thủ công nghiệp Hai Bà Trưng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội từ ngày 30/6/2010.

Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán PNC và PHTvào những ngày 13, 14 và 17/5/2010.