08:17 30/07/2015

Hà Nội chính thức có Sở Du lịch

Nguyên Hà

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ký quyết định thành lập Sở Du lịch sau khi được Chính phủ chấp thuận

Việc thành lập Sở Du lịch trên cơ sở tách ra từ Sở Văn hóa - Thể thao và
 Du lịch sẽ góp phần giúp Hà Nội khai thác, phát huy được thế mạnh này 
và để hoạt động xúc tiến du lịch đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn.
Việc thành lập Sở Du lịch trên cơ sở tách ra từ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch sẽ góp phần giúp Hà Nội khai thác, phát huy được thế mạnh này và để hoạt động xúc tiến du lịch đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa ký quyết định thành lập Sở Du lịch Hà Nội trên cơ sở tách từ Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch.

Theo quyết định được ký ngày 28/7, Sở Du lịch Hà Nội có chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện quản lý Nhà nước về du lịch, các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân công hoặc ủy quyền của UBND thành phố Hà Nội.

Sở Du lịch Hà Nội có trụ sở tại số 17 phố Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, Hà Nội. Lãnh đạo Sở gồm có giám đốc và 3 phó giám đốc. Cơ cấu bộ máy gồm: Văn phòng, Thanh tra, Phòng Quản lý lữ hành, Phòng Quản lý cơ sở lưu trú, Phòng Kế hoạch - Nghiên cứu phát triển.

Theo quyết định này, Sở Du lịch Hà Nội thực hiện các giải pháp để bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý và phát triển tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn thành phố.

Sở Du lịch Hà Nội cũng có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, chương trình xúc tiến du lịch và tổ chức thực hiện chương trình xúc tiến du lịch, sự kiện, hội chợ, hội thảo, triển lãm du lịch của địa phương sau khi được phê duyệt.

Ngoài ra, Sở cũng có trách nhiệm giúp UBND thành phố quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trong lĩnh vực du lịch…

Trước đó, trong kiến nghị gửi Thủ tướng và đã được chấp thuận, UBND thành phố Hà Nội cho rằng, với vị trí là Thủ đô, là trung tâm văn hóa, kinh tế của cả nước, Hà Nội có nhiều tiềm năng về phát triển du lịch. Việc thành lập Sở Du lịch trên cơ sở tách ra từ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch sẽ góp phần giúp Hà Nội khai thác, phát huy được thế mạnh này và để hoạt động xúc tiến du lịch đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn.