07:57 08/07/2015

Chấp thuận cho Hà Nội lập Sở Du lịch

Ngô Trang

Trong bối cảnh khách du lịch của cả nước sụt giảm thì tổng lượng khách đến Hà Nội vẫn tăng

Phương án thành lập Sở Du lịch được UBND thành phố Hà Nội trình Chính phủ hồi đầu năm 2015.<br>
Phương án thành lập Sở Du lịch được UBND thành phố Hà Nội trình Chính phủ hồi đầu năm 2015.<br>
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa yêu cầu UBND thành phố Hà Nội xây dựng đề án thành lập Sở Du lịch kết hợp với kiện toàn Sở Văn hóa, Thể thao.

Theo đề xuất của UBND thành phố Hà Nội, vị trí là Thủ đô, là trung tâm văn hóa, kinh tế của cả nước, Hà Nội có nhiều tiềm năng về phát triển du lịch, việc thành lập Sở Du lịch trên cơ sở tách ra từ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch sẽ góp phần giúp Hà Nội khai thác, phát huy được thế mạnh này và để hoạt động xúc tiến du lịch đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn.

Thủ tướng chỉ đạo UBND thành phố Hà Nội tiến hành các thủ tục, trình tự, trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định theo quy định pháp luật.

Theo số liệu thống kê của UBND thành phố, 6 tháng đầu năm 2015, trong bối cảnh khách du lịch của cả nước sụt giảm thì tổng lượng khách đến Hà Nội vẫn ước đạt 10.030.783 lượt, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó khách quốc tế  đạt gần 1,6 triệu lượt, tăng 8,8%; khách nội địa đạt gần 8,5 triệu lượt, tăng 3%.

Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 25.438 tỷ đồng, tăng khoảng 3% so với cùng kỳ năm 2014.