10:17 25/09/2009

Hà Nội chuẩn bị tổng kiểm kê đất đai

Bảo Anh

Thành phố Hà Nội vừa công bố kế hoạch kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất cho năm 2010

Sở Tài nguyên và Môi trường phải hoàn thành tổng hợp kết quả và báo cáo trước ngày 15/8/2010.
Sở Tài nguyên và Môi trường phải hoàn thành tổng hợp kết quả và báo cáo trước ngày 15/8/2010.
Thành phố Hà Nội vừa công bố kế hoạch kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất cho năm 2010.
 
Theo đó, thành phố sẽ kiểm kê chi tiết đối với đất trồng lúa, đất chuyên trồng lúa nước, diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị thu hồi chuyển mục đích sử dụng cho các dự án, công trình; diện tích chuyển mục đích trái pháp luật; kiểm kê chi tiết đất lâm nghiệp; thống kê tình hình đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Mục đích của việc kiểm kê đất đai nhằm đánh giá đúng thực trạng tình hình sử dụng đất và biến động trong sử dụng đất đến năm 2010; đánh giá việc thực hiện pháp luật về đất đai giai đoạn 2005- 2010, phục vụ công tác quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011- 2020, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011- 2020.

Bên cạnh đó, kết quả kiểm kê sẽ giúp cung cấp kịp thời những thông tin chi tiết và chính xác về đất đai để hoạch định các chính sách, xây dựng các quy hoạch, kế hoạch cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh quốc phòng…

Lãnh đạo thành phố yêu cầu, việc kiểm kê đất đai lần này phải xác định rõ hiện trạng diện tích đất tự nhiên của các cấp hành chính; hiện trạng quỹ đất đang quản lý, sử dụng; quỹ đất đã đưa vào sử dụng nhưng còn để hoang hoá; quỹ đất chưa sử dụng.

Đồng thời công tác kiểm kê phải đánh giá thực trạng tình hình quản lý, sử dụng đất và biến động đất đai so với kỳ kiểm kê trước; việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Thời điểm kiểm kê được thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn thành phố từ 1/1/2010. Trong đó, cấp phường, xã, thị trấn hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 30/4/2010, cấp quận, huyện, thị xã hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 30/6/2010.

Ở cấp thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường phải hoàn thành tổng hợp kết quả và báo cáo UBND thành phố và Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/8/2010.

Trước đó, ngày 15/5 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị về việc kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010, trong đó yêu cầu việc kiểm kê đất đai năm 2010 phải xác định rõ hiện trạng diện tích tự nhiên của các cấp hành chính, hiện trạng quỹ đất đang quản lý, sử dụng, quỹ đất đã đưa vào sử dụng nhưng còn để hoang hóa; đánh giá đúng thực trạng quản lý và sử dụng đất.