15:28 18/04/2008

Hà Nội sẽ có xe điện một ray?

Từ Lương

Công ty Scomi Bhd sẽ chuẩn bị đề xuất cho dự án hệ thống xe điện một ray (monorail) cho thành phố Hà Nội

Một hệ thống monorail tại Seatle (Mỹ).
Một hệ thống monorail tại Seatle (Mỹ).
UBND thành phố Hà Nội đã chấp nhận thỏa thuận hợp tác giữa Công ty Scomi Bhd (SEB) của Malaysia và Ban dự án đường sắt đô thị Hà Nội về dự án xe điện một ray.

Theo đó, Công ty Scomi Bhd sẽ chuẩn bị đề xuất cho dự án hệ thống xe điện một ray (monorail) cho thành phố.

Đề án là sự kết nối, phát triển một hoặc nhiều trung tâm trung chuyển hành khách nhằm hỗ trợ mạng lưới giao thông nội đô tổng thể của Hà Nội.

Đồng thời, dự án phải phù hợp với hệ thống xe buýt nhanh do Ngân hàng Thế giới tài trợ và quy hoạch tổng thể mạng lưới xe buýt của Hà Nội.

SEB sẽ được ưu tiên thực hiện dự án nếu có được những kết quả và các phát hiện thành công trong nghiên cứu đề xuất dự án. Mọi chi phí thực hiện nghiên cứu tính khả thi liên quan đến đề xuất dự án này do SEB chịu.

Việc chuẩn bị đề xuất dự án sẽ tiến hành trong 6 tháng hoặc lâu hơn nếu UBND thành phố Hà Nội xét thấy cần thiết.

Công ty Scomi Bhd, công ty con của Tập đoàn Scomi Bhd - là đơn vị chuyên về kỹ thuật, năng lượng và hậu cần. Công ty có kinh nghiệm về thiết kế và chế tạo xe buýt, toa tầu hỏa, hệ thống monorail và các loại xe chuyên dụng trên thế giới.