12:10 31/12/2009

Hà Nội: Thưởng tết cao nhất 337 triệu đồng

Vũ Quỳnh

Mức thưởng cao nhất dịp Tết Canh Dần thuộc về khu vực doanh nghiệp FDI

Nhiều doanh nghiệp có mức thưởng tết cao hơn năm trước - Ảnh: Việt Tuấn.
Nhiều doanh nghiệp có mức thưởng tết cao hơn năm trước - Ảnh: Việt Tuấn.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội vừa cho biết, bước đầu đã nắm được tình hình thưởng Tết Canh Dần của những doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố. Theo đó, mức thưởng cao nhất là 337 triệu đồng.

Đây cũng là mức thưởng cao nhất tại khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), trong khi mức thấp nhất của khối này là 100.000 đồng/người. Mức thưởng bình quân của loại hình doanh nghiệp FDI là 3.363.000 đồng/người, tăng 6% so với năm 2008 (3.170.000/người).

Đối với khu vực doanh nghiệp Nhà nước, mức thưởng Tết cao nhất là 25 triệu đồng/người, thấp nhất là 1,1 triệu đồng, bình quân 1.860.000 đồng.

Với loại hình doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, mức thưởng tết cao nhất là 50 triệu đồng/người, thấp nhất là 200 nghìn đồng/người, bình quân 1.825.000 đồng.

Báo cáo của sở này cũng cho biết, thu nhập bình quân năm 2009 của doanh nghiệp Nhà nước là 2,8 triệu đồng/người/tháng. Trong đó tiền lương chiếm khoảng hơn 90% thu nhập, tăng 11,3 % so với năm 2008. Đối với các doanh nghiệp Nhà nước khoảng cách chênh lệch giữa các doanh nghiệp không lớn, khoảng 3,7 lần.

Doanh nghiệp có mức thu nhập bình quân cao nhất trên 6 triệu đồng/người/tháng (tập trung vào các ngành dịch vụ), doanh nghiệp có mức thu nhập bình quân thấp nhất là 1,6 triệu đồng (tập trung vào doanh nghiệp dệt, sản xuất giấy...).

Người có mức lương cao nhất ở khối doanh nghiệp FDI là 140 triệu đồng/tháng và người có mức lương thấp nhất là 1,1 triệu đồng/tháng.