08:51 15/12/2010

HAG: Dự kiến huy động 200 triệu USD trái phiếu quốc tế và niêm yết tại Singapore

Hà Anh

13h30 ngày 23/12/2010, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2010

Phối cảnh một dự án của HAG.
Phối cảnh một dự án của HAG.
13h30 ngày 23/12/2010, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2010 tại Phòng Lotus Ballroom, khách sạn Rex, số 141 Nguyễn Huệ, quận 1, Tp.HCM và công bố tài liệu tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Theo nội dung tờ trình cổ đông về đề án huy động vốn quốc tế, HAG dự kiến huy động 200 triệu USD. Hình thức phát hành là trái phiếu quốc tế với thời hạn 5 năm.

Quyền mua lại trái phiếu: HAG có quyền mua lại trái phiếu sau 3 năm kể từ ngày phát hành; Loại lãi suấ là lãi suất cố định và niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Singapore (SGX).
 
Nguồn tiền thu được từ đợt huy động sẽ được sử dụng để đầu tư vào các dự án cao su, thủy điện của công ty ở Việt Nam, Lào, Campuchia và trang trải chi phí hoạt động kinh doanh.