20:58 31/08/2019

Hải quan “cởi trói” cho máy ghi âm, điện thoại di động nhập khẩu nguyên chiếc

Duyên Duyên

Tổng cục Hải quan nhận thấy các văn bản không còn phù hợp với thực tế công tác quản lý hải quan hiện nay

Các văn bản được ban hành trước đây nhằm mục đích kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu hàng hóa, ngăn chặn gian lận thương mại.
Các văn bản được ban hành trước đây nhằm mục đích kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu hàng hóa, ngăn chặn gian lận thương mại.

Tổng cục Hải quan vừa có thông báo về việc chấm dứt hiệu lực hai văn bản tăng cường kiểm tra đối với mặt hàng thiết bị ghi âm, ghi hình siêu nhỏ; điện thoại di động nguyên chiếc, thân máy điện thoại di động chưa lắp ráp.

Theo đó, hai văn bản Tổng cục Hải quan thông báo chấm dứt hiệu lực là công văn 157/TCHQ-GSQL ngày 07/8/2014 về tăng cường kiểm tra đối với mặt hàng thiết bị ghi âm, ghi hình siêu nhỏ và Công văn 5855/TCHQ-GSQL ngày 17/11/2003 hướng dẫn thủ tục nhập khẩu máy điện thoại di động nguyên chiếc, thân máy điện thoại di động chưa lắp ráp.

Theo Tổng cục Hải quan, hai văn bản này được ban hành trước đây nhằm mục đích kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu hàng hóa, ngăn chặn gian lận thương mại.

Tuy nhiên qua thời gian thực hiện, Tổng cục Hải quan nhận thấy các văn bản trên không còn phù hợp với thực tế công tác quản lý hải quan hiện nay.

Tổng cục Hải quan cũng cho biết, việc chấm dứt hiệu lực của hai văn bản này nhằm nâng cao xếp hạng chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.