09:05 22/08/2011

Hai tổ chức và một cá nhân bị phạt 140 triệu đồng vì không báo cáo

Hà Anh

Uỷ ban Chứng khoán đã quyết định xử phạt đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Tam Sơn, Công ty TNHH Asiavantage Global và ông Nguyễn Xuân Mạnh

Ngày 18/8/2011, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 605, 606, 607/QĐ-UBCK về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân là Công ty Cổ phần Đầu tư Tam Sơn, Công ty TNHH Asiavantage Global và ông Nguyễn Xuân Mạnh do có hành vi vi phạm quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Cụ thể: ngày 1/9/2010, Công ty Cổ phần Đầu tư Tam Sơn đã không còn là cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (mã AAA-HNX) (sau khi giao dịch cổ phiếu AAA dẫn đến tỷ lệ sở hữu giảm xuống dưới 5% trên tổng số cổ phiếu AAA đang lưu hành) nhưng không báo cáo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định, vi phạm quy định tại Điểm 4.3 Khoản 4 Mục II Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/1/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (Thông tư 09/2010/TT-BTC);

- Công ty TNHH Asiavantage Global, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco (mã HAP-HSX) đã thực hiện giao dịch bán 188.260 cổ phiếu HAP từ ngày 13/12/2010 đến ngày 17/12/2010 dẫn đến tỷ lệ sở hữu giảm từ 13% xuống 11,98% số lượng cổ phiếu HAP đang lưu hành nhưng không báo cáo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM theo quy định, vi phạm quy định tại Điểm 4.2 Khoản 4 Mục II Thông tư số 09/2010/TT-BTC;

- Từ ngày 22/2/2011 đến ngày 23/3/2011, ông Nguyễn Xuân Mạnh, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Gạch ngói Kiên Giang (mã KBT-HNX) đã thực hiện giao dịch mua 71.100 và bán 10.000 cổ phiếu KBT nhưng  không báo cáo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định, vi phạm quy định tại Điểm 4.2 Khoản 4 Mục IV Thông tư số 09/2010/TT-BTC;

Do đó, xét tính chất và mức độ vi phạm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xử phạt 60 triệu đồng theo quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 23 Nghị định 85/2010/NĐ-CP ngày 2 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định 85/2010/NĐ-CP) đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Tam Sơn; phạt tiền 40 triệu đồng theo quy định tại Khoản 1 Điều 23 Nghị định 85/2010/NĐ-CP đối với  Công ty TNHH Asiavantage Global và 40 triệu đồng theo quy định tại Khoản 1 Điều 23 Nghị định 85/2010/NĐ-CP đối với ông Nguyễn Xuân Mạnh.