08:27 03/06/2008

Hàn Quốc thúc đẩy tư nhân hoá ngành tài chính

N.Hạnh

Hàn Quốc dự kiến sẽ bán cổ phần của công ty tài chính lớn nhất Hàn Quốc, Woori, trong 6 tháng cuối năm 2008

Hàn Quốc dự kiến sẽ bán cổ phần của công ty tài chính lớn nhất Hàn Quốc, Woori, trong 6 tháng cuối năm 2008 nhằm đẩy nhanh quá trình tư nhân hóa các công ty tài chính do nhà nước sở hữu.

Hồi tháng 6/2007, Chính phủ Hàn Quốc đã bán 5% cổ phần do nhà nước sở hữu ở công ty này với số tiền 883,6 triệu USD. Trong cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ năm 1997, Chính phủ Hàn Quốc đã phải chi khoảng 12 tỷ USD để cứu công ty tài chính Woori thoát khỏi nguy cơ phá sản.

Ngoài kế hoạch bán một số công ty tài chính do nhà nước sở hữu trong đó có Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc (KDB), Chính phủ Hàn Quốc hiện đã có kế hoạch triển khai tư nhân hóa Ngân hàng Woori và Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc (IBK) trước khi bán KDB. Nếu giá cả phù hợp, chính phủ dự kiến sẽ bán 49% cổ phần của KDB vào năm 2010 và 51% phần vốn sở hữu của nhà nước trong IBK.