21:16 13/11/2007

HASTC ban hành quy chế công bố thông tin

Hoàng Đạt

HASTC vừa ban hành Quy chế công bố thông tin nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý thị trường

Với quy chế này, HASTC hy vọng sẽ đưa hoạt động công bố thông tin vào nề nếp.
Với quy chế này, HASTC hy vọng sẽ đưa hoạt động công bố thông tin vào nề nếp.
Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC) vừa ban hành Quy chế công bố thông tin nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản liên quan tới quản lý thị trường.

Quy chế này quy định các đối tượng công bố thông tin trên HASTC, các yêu cầu thực hiện công bố thông tin, phương tiện công bố thông tin và vấn đề xử lý các vi phạm liên quan.

Quy chế này cũng quy định cụ thể nội dung, thời hạn công bố thông tin của các đối tượng công bố thông tin bao gồm tổ chức niêm yết, công ty chứng khoán thành viên và HASTC.

Các tổ chức niêm yết, ngoài việc công bố thông tin định kỳ, bất thường và theo yêu cầu, còn phải công bố thông tin trong các trường hợp: giao dịch cổ phiếu quỹ, giao dịch cổ phiếu/quyền mua cổ phiếu của cổ đông nội bộ, giao dịch của cổ đông sáng lập, giao dịch của cổ đông lớn, giao dịch thâu tóm tổ chức niêm yết và giao dịch chào mua công khai.

Đối với các công ty chứng khoán thành viên, ngoài nghĩa vụ công bố thông tin định kỳ, bất thường và theo yêu cầu, còn có trách nhiệm thường xuyên cập nhật và cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin cho khách hàng về tình hình giao dịch tại HASTC, về chứng khoán giao dịch, về tổ chức niêm yết…

Riêng đối với HASTC, ngoài các thông tin quy định phải công bố về hoạt động giao dịch, về thành viên giao dịch và tổ chức niêm yết, HASTC sẽ thực hiện chế độ công bố thông tin bất thường sau khi có hiện tượng một cổ phiếu tăng với mức trần hoặc giảm mức sàn liên tục trong 5 phiên liên tiếp, và công bố các thông tin cảnh báo về những hiện tượng bất thường trên thị trường giao dịch.

Theo HASTC, quy chế này sẽ tạo cơ sở pháp lý cho các hoạt động công bố thông tin trên HASTC, đưa hoạt động công bố thông tin đi vào nề nếp, đáp ứng yêu cầu của pháp luật và nhu cầu thông tin của thị trường.