15:12 07/10/2019

HBC: Nhóm quỹ Hàn Quốc trở thành cổ đông lớn

Quỳnh Nguyễn

Nhóm quỹ Hàn Quốc Korea Investment Management Co., Ltd hiện đang sở hữu 11.794.918 cổ phiếu HBC, tương ứng 5,11%

Nhóm quỹ Hàn Quốc Korea Investment Management Co., Ltd (KIM)– Văn phòng đại diện Tp. Hồ Chí Minh đã có công bố thông tin về việc trở thành cổ đông lớn của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HOSE: HBC).

Theo đó, ngày 30/09/2019, nhóm quỹ KIM đã mua vào 1.170.870 cổ phiếu HBC để nâng lượng cổ phiếu sở hữu tại Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình lên 11.794.918 cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ sở hữu 5,11%. 

Trước đó KIM nắm giữ 10.624.048 cổ phiếu HBC, tương đương tỷ lệ sở hữu 4,6%. Ngày trở thành cổ đông lớn ngày 2/10/2019.

Ước tính nhóm quỹ KIM đã chi ra hơn 17 tỷ đồng để mua vào thêm hơn 1,17 triệu cổ phiếu HBC nói trên.

Gần đây nhất, nhóm quỹ KIM cũng đã tích cực mua vào cổ phiếu CTD của Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons đến tháng 7/2019, bước sang tháng 8/2019 nhóm này đã bán ra hơn 6,3 triệu cổ phiếu CTD, giảm tỷ lệ sở hữu xuống 2,05%, tương ứng nắm giữ 1.564.675 cổ phiếu CTD.